Projektanti začali pracovat na obchvatu Častolovic

ČASTOLOVICE – Příprava dalšího z potřebných regionálních obchvatů pokročila do další fáze.

smlouva o obchvatu ČastolovicDSC_9540

Podpis smlouvy o obchvatu Častolovic.
Foto: KHK kraj

Královéhradecký kraj uzavřel smlouvu s projekční kanceláří M – PROJEKCE, s.r.o. z Hradce Králové, která vytvoří projektovou dokumentaci východního obchvatu Častolovic. Dokumentace by měla být kompletně hotová ve druhé polovině roku 2021. Zahájení stavby komunikace II/318 kraj očekává v roce 2022.

Náklady na stavu obchvatu dosáhnou výše 642,6 milionu korun a budou financované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Celou akci zajišťuje a zabezpečuje oddělení průmyslových zón Centra investic, rozvoje a inovací.

2,2 kilometru

Tato investiční akce je součástí projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu na základě schváleného Usnesení vlády České republiky.

Projekt na obchvat Častolovic představuje výstavbu nových komunikací o délce cca 2,2 km a tří okružních křižovatek. Na trase budou cekem čtyři mosty – jeden překlene cyklostezku, přes druhý řidiči přejedou Štědrý potok a zbylé dva překlenou železniční trať a řeky Kněžná a Bělá.

Čtenářská diskuze