Projednávání v Rychnově nebude

RYCHNOV N. K. – Velké téma pro obyvatele Rychnova nad Kněžnou má nečekané rozuzlení. Veřejné projednávání podaných námitek a připomínek o vydání Změny č. 2 Územního plánu města se konat nebude.

Zastupitelstvo města by tak 9. prosince 2019 mělo rozhodnout, zda změna, která umožní mnohými obyvateli kritizované změny, bude odsouhlasena. Námitky obyvatel města, které zazněly na veřejném projednání na začátku září, tak nebudou brány v potaz.

Přitom jednu z připomínek, týkající se louky na Billou, kde by případně mohlo vzniknout další obchodní centrum a enormní dopravní zátěž, podepsalo více než 250 obyvatel jedenáctitisícového města.

Čtenářská diskuze