Problematika toulavých koček má řešení

NÁCHOD – Problematika toulavých koček v posledních měsících stále více rezonuje nejen mezi milovníky těchto zvířat. Ti dlouhodobě upozorňují na jejich neuspokojivý stav v místech jejich kumulace a nutnost kastrace.

Image3 (3)

Ilustrační foto: Město Náchod

Město Náchod se problematikou opuštěných koček na svém území zabývá dlouhodobě a snaží se ji řešit. V loňském roce proběhlo poptávkové řízení na provádění odborného odchytu koček na území města, bohužel však bez výsledku. V současné době řeší opuštěná či toulavá zvířata, kočky nevyjímaje, strážníci Městské policie Náchod. Za loňský rok řešila Městská police v Náchodě celkem přibližně 40 případů opuštěných koček. Tato zvířata buď byla předána zpět svým majitelům, nebo umístěna v útulku v Broumově. Pokud byla ve špatném zdravotním stavu, byla převezena k veterináři. Naprostá většina těchto zvířat pak našla nového majitele.

V současné době trápí město především výskyt toulavých koček v místech, kde se brzy začne s rozsáhlou obnovou zámeckého kopce.

„V souvislosti se zahájením stavebních prací na obnově zámeckého kopce registrujeme divoké kočky žijící právě v této lokalitě poblíž náměstí. Obrací se na mě také řada občanů s upozorněním na nutnost řešení. Sám jsem dlouholetým majitelem psa, skvělého parťáka, je tedy zřejmé, že mi není lhostejný osud žádných zvířat. Proto jsme se rozhodli, že musíme situaci již začít řešit aktivně. Není žádným tajemstvím, že jsme se snažili najít komplexní řešení již v minulosti, bohužel neúspěšně, a do jisté míry ho tak odkládali. Nyní se však nechceme jako město tvářit, že se problém vyřeší sám, ale je na čase jednat. Obavy, co bude s toulavými kočkami pod zámeckým kopcem, jsou oprávněné. V nejbližších dnech zde začnou stavební práce a musíme se tedy o ně postarat,“ uvedl starosta Jan Birke a dodal.

Hledají řešení v dalších městech

Vedení města se rozhodlo, že problematiku toulavých koček v Náchodě bude řešit komplexně, a to jak z dlouhodobého pohledu, tak aktuálně.

Z dlouhodobého pohledu je třeba se vrátit k diskuzi nad zřízením městského útulku.

„Aktuálně pořídíme odchytové sklopce a zajistíme odchyt toulavých koček v místech jejich největšího výskytu a následnou kastraci, aby nedocházelo k jejich dalšímu množení. Strážníci městské policie se v následujících dnech a týdnech zaměří právě na tuto činnost. Byl bych rád, kdyby se do pomoci zapojila i veřejnost, často jsou informace od místních, znalých poměrů velmi cenné. Můžeme tak předejít i případné kastraci některého z domácích mazlíčků, který má svého konkrétního majitele a s toulavými kočkami se pouze čas od času přátelí,“ upřesnil starosta Jan Birke.

Protože je tento problém nyní velmi aktuální, uvažuje také o zřízení poradního týmu, jehož součástí bude vedení městské policie, vedoucí odboru správního MěÚ Náchod a i místní milovníci nebo milovnice koček.

Problém se nevyhýbá ani jiným městům v kraji, proto město hledalo inspiraci a zkušenosti i u sousedů. Situace je ve všech okolních městech v kraji podobná, Náchod se výskytem toulavých koček nijak nevymyká. V některých městech zvířata kastrují, některá města mají na svém území útulek, problematiku toulavých zvířat řeší s ním.

„My kočky kastrujeme a vracíme zpět do jejich přirozeného prostředí, na které jsou zvyklé. Nyní jsme se rozhodli přistoupit k řešení plošně a kastrace provést odchytem ve větším měřítku. To by mělo mít větší efekt než průběžné řešení jednotlivých případů,“ dodal starosta Jan Birke.

Své podněty, připomínky a nápady k tomuto tématu můžete zasílat již nyní na e-mail: zvirata@mestonachod.cz.

Čtenářská diskuze
Tags: ,