Přípravy na stavbu fotbalového stadionu pokračují, zastupitelé se v jednání pohnuli kupředu – minulý týden schválili správce stavby

stadion51

 

HRADEC KRÁLOVÉ - Správce stavby malšovického fotbalového stadionu schválili radní města Hradce Králové letos v dubnu. Orlický týdeník o tom své čtenáře informoval. Vysoutěžená firma však nakonec odmítla s Městem uzavřít smlouvu. Zvažováno bylo několik dalších variant postupu, přičemž rada města v polovině června doporučila uzavřít smlouvu s druhým kandidátem v pořadí s tím, že definitivní rozhodnutí nechá zastupitelům města. Ti v pondělí 29. června rozhodnutí rady podpořili. Schválili uzavřít smlouvu s účastníkem výběrového řízení, společností Arcadis, s nabídkovou cenou 31,8 milionu korun bez DPH. Vybraný správce stavby multifunkčního fotbalového stadionu bude pracovat na kontrole zadávací dokumentace včetně požadavků města. Bude vykonávat technický dozor a koordinační činnosti při realizaci stavby. Odměna za tyto služby je součástí schváleného rozpočtu na stavbu fotbalového stadionu v maximální výši 605 milionů korun bez DPH.

„Dosud jsme postupovali zcela standardně, nyní jsme se obrátili na druhého účastníka v pořadí. Je nutné si uvědomit, že vybraný uchazeč je nadnárodní společnost se zkušenostmi s realizacemi staveb stadionů v různých zemích Evropy. Hradecký fotbal by měl dostat po dlouhé etapě nejistoty impuls k rozvoji a určitě i postupu do vyšší soutěže,“ řekl primátor města Alexandr Hrabálek.

Správce stavby bude mít rozsáhlé úkoly při přípravě dokumentace pro vyhlášení soutěže na zhotovitele stavby. Zároveň bude dohlížet na projekční práce. Mezi jeho povinnosti bude současně patřit činnost technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti ochrany a zdraví při práci (BOZP).

Město v následujících dnech zahájí jednání vedoucí k podpisu smlouvy se společností Arcadis, která by měla vykonávat správce stavby.

„Společnost provází zkušenosti s realizací mnohem větších a nákladnějších staveb nejen sportovních stadionů po Evropě, ale i jinde ve světě. Stavba nového stadionu v aktuálním projektu navíc počítá s maximálním respektem k okolnímu prostředí. Žádné narušení nečeká zelený pás podél Orlice, který bude navíc podpořen výsadbou nové kvalitní zeleně a dalšími parkovými úpravami. Nově realizovaný park má přitom sloužit jako relaxační zóna s herními a cvičebními prvky pro všechny generace,“ dodal náměstek primátora pro investice Jiří Bláha.

Po výběru správce stavby by tak mělo být dalším krokem vypsání samotného výběrového řízení na zhotovitele stavby multifunkčního fotbalového stadionu.

2-origin-3712957

 

„Stále počítáme s metodou design and build a s jednacím řízením s uveřejněním, v němž budou dodavatelé nejprve podávat žádosti o účast, kterými prokáží splnění kvalifikace. Následně pak tito kvalifikovaní dodavatelé budou podávat předběžné nabídky, o kterých se může v rámci jednacího řízení s uveřejněním jednat. V závěru zadávacího řízení budou podávány konečné nabídky, na základě kterých bude vybrán dodavatel k uzavření smlouvy. Předpokládáme, že by k vypsání mohlo dojít přibližně po letních prázdninách,“ upřesnil Jiří Bláha. Maximální částkou, kterou město plánuje do stavby investovat, je 605 milionů korun bez DPH. K financování plánuje radnice získat mimo jiné dotaci. „Máme příslib Národní sportovní agentury, že tato dotace bude činit 150 milionů korun. To by byla pro rozpočet stavby samozřejmě vítaná podpora ze strany státu,“ uzavřela náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky, dotací a kultury Monika Štayrová.

Čtenářská diskuze