Připravují se investice do sociálních služeb za 1,6 miliardy

REGION – V průběhu následujících dvou letech plánuje Královéhradecký kraj investovat téměř 1,6 miliardy korun do sociálních služeb, a zahájit tak 29 investičních projektů. Plán schválila Rada Královéhradeckého kraje na konci května.

důchod_senior

Ilustrační foto: Pixabay.com

„Tyto akce jsou nezbytné, jelikož populace stárne, zvyšuje se zájem a poptávka po službách pro seniory. Pro udržení dostupnosti sociálních služeb a jejich kvality potřebujeme realizovat investiční akce dohromady za 2,5 miliardy korun v průběhu osmi let. Z této částky máme prozatím přislíbeno půl miliardy korun z krajského rozpočtu pro stavby, které by měly začít příští rok, a na posledním jednání schválila rada Královéhradeckého kraje investiční plán pro realizaci dalších staveb v rozsahu 1,6 miliardy korun,“ řekl náměstek hejtmana Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí.

U plánovaných akcí za 1,6 miliard korun řeší rada momentálně jejich financování. Zdrojem mohou být dotace z evropských fondů a finance ze státního, krajského, ale i obecních rozpočtů.

Proč je důležité stavby plánovat dostatečně s předstihem zdůvodnil radní Václav Řehoř, který má na starost oblast investic a majetku.

„Každý záměr vybudování nového objektu, rekonstrukce či přístavby si vyžaduje náročnou přípravu. Vždy musíme včas vyřešit projektovou dokumentaci, stavební povolení, případně výkupy pozemků a především financování.

V investičním plánu za 1,6 miliardy korun je celkem 19 projektů v rámci služeb pro seniory a 10 projektů v rámci služeb pro osoby se zdravotním postižením. Díky těmto projektům se navýší kapacita zařízení pro seniory o téměř 800 lůžek do roku 2024.

Patří sem i projekt Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí/Borohrádek, který má být dokončený v roce 2020 a Domov pro seniory Opočno, dokončený v roce 2021.

Čtenářská diskuze