Přežít pálení čarodějnic bez úhony

REGION – Zákon o požární ochraně hovoří jasně – všichni občané si musí při pálení počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V opačném případě mohou být lidé postiženi vysokou pokutou.

100_2725

Ilustrační foto.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. V případech, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru ČR.

Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ni a také přijatá protipožární opatření. Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic obvykle narůstá počet hasičům nahlášených planých poplachů. Užitečné také je domluvit se s dobrovolnými hasiči v dané obci, aby na místo pálení dohlíželi.

Pozor na přeskakování vater, přičěmž se může vznítit část oděvu. Pokud pak nemáte po ruce dostatek vody či jiné hasební látky, neutíkejte – tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. K hašení lze použít i deku (ne z umělých materiálů).

Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte a okamžitě je ponořte do čisté studené proudící vody a vyhledejte odbornou pomoc.

Rizikem spojeným s pálením čarodějnic je také zábavní pyrotechnika. Vrcholem neopatrnosti je např. házení pyrotechniky do ohně.

Pneumatiky ani jiné materiály obsahující chemické látky do čarodějnické vatry nepatří. Jejich pálení v otevřených ohništích je pod hrozbou vysokých pokut zákonem zakázáno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály.

Povinnosti občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další zákonné normy, například zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí, které upravují i možnosti pálení na volném prostranství, a někdy je i zakazují.

Čtenářská diskuze