Přepychy zavzpomínaly na Zborov

PŘEPYCHY – V Přepychách si zapálením svíček připomenuli padlé u Zborova i v dalších bitvách.

bur

Původní žulová deska z obnovované mohyly čekala na zpětné osazení na její čelní stěnu v trávě.
Foto: Luboš Bahník

Svíčky za Vladimíra Sklenáře, svobodníka 1. československého střeleckého pluku Mistra Jana Husi, který padl v památné bitvě u Zborova dne 2. července 1917, ale i další vojáky, padlé v I. světové válce, zapálili v den stoletého výročí této události v domovské obci legionáře, v Přepychách.

Do čs. legií v Rusku vstoupil 16. října 1916 zapsáním do stálého stavu právě se organizujícího 1. čs. střeleckého pluku. S ním odešel do bojů u Zborova, kde také 2. července 1917 v bojích proti rakouským vojákům padl. Pohřben je ve společném hrobu u obce Cécová.

Místo bojů a mohylu ve Zborově navštívil nedávno Ing. Luboš Bahník, plk. v záloze, který pochází z Přepych a v roce 2004 velel misi kontingentu Vojenské policie AČR v Iráku.

„Měl jsem možnost navštívit jak Cécovou (dnes se jmenuje Kalynivka), tak vlastní místo bojů na severozápad od zbytku původní obce Choroščec – tam někde mohl padnout v průběhu útoku náš Vladimír Sklenář. Je to pásmo, kde útočil právě 1. čs. střelecký pluk,“ vylíčil a dodal, že našli i mohylu, která zrovna procházela velkou opravou, aby byla připravena ke vzpomínkovým oslavám ve dnech 1. a 2. července 2017.

Převzato z Přepyšského zpravodaje, redakčně zkráceno

Čtenářská diskuze