Přepychy oslaví 130. výročí kaple Panny Marie Lurdské

PŘEPYCHY – Přepychy mají za sebou rok plný investic, ale i oslav zajímavých událostí. Neméně bohatý rok je čeká i letos. Vše v Přepychách dělají se společným cílem: „Budujeme obec přívětivou pro všechny generace“.
Připomeňme, co se v obci loni povedlo, bylo toho hodně.

strach

Přepyšští hasiči měli tu čest zúčastnit se na pozvání pořadatelů JUNIORFESTU slavnostního předávání ceny Zlatá rafička za celoživotní dílo pro děti a mládež režisérovi, a hlavně členovi přepyšského sboru, Jiřímu Strachovi. Naše účast na zámku v Horšovském Týně byla podle scénáře organizátory před oslavencem držena v utajení. Tak jsme se stali dne 10. listopadu společně s herci Viktorem Preissem, Janem Hájkem, Lenkou Vlasákovou a bratrem našeho člena Petrem Strachem velkým překvapením při udílení ceny. Náš sbor a zároveň i obec Přepychy reprezentovali velitel Jan Chudý a jednatel Jan Škalda. Jako dárek jsme Jiřímu předali krásný vyřezávaný přepyšský kostel se zvonem, který vyrobil řezbář a zároveň náš člen Radek Křivka.
Foto: Obec Přepychy

Za finanční podpory ministerstva místního rozvoje, a to z programu Podpora obnovy venkova, uskutečnili jako držitelé titulu Vesnice roku Královéhradeckého kraje 2017 tři projekty. Prvním z nich byla výměna oken, dveří a vrat na budově čp. 125 (hasičská zbrojnice Přepychy). Z rozpočtu obce byla mimo to financována místnost pro vystavení historické stříkačky. Dále byla provedena obnova budovy MŠ, čp. 167 – rekonstrukce rozvodu vody včetně kuchyně.

„Tím byla zakončena celková rekonstrukce naší mateřské školy. Třetím velkým loňským projektem byla oprava veřejného osvětlení v obci Přepychy – etapa I. Bylo nainstalováno moderní veřejné osvětlení podél hlavní komunikace II/304 od Opočna směrem na Týniště nad Orlicí,“ uvedla starostka obce Zdeňka Seidelová.

Dne 20. listopadu 2018 se v Přepychách rozezněly všechny tři zvony ve věži kostela sv. Prokopa, znovu po šestasedmdesáti letech. Dva původní zvony v majetku Římskokatolické farnosti Přepychy byly restaurovány Petrem Rudolfem Manouškem, a to za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Třetí zvon byl odlit v předvečer sv. Jiří v holandském Astenu, jeho patronem se stal režisér Jiří Strach. Ten se zúčastnil i slavnostního svěcení nového zvonu a prvního zvonění po jeho instalaci. Nový zvon, který doplnil dva původní renesanční zvony – větší z roku 1545, menší z roku 1559 nahradil zvon rekvírovaný Němci v roce 1942. Pořízení nového zvonu v celkové hodnotě 761 680 korun bylo financováno obcí Přepychy z pořádané sbírky.

Připomínky historie

„Koncem listopadu byla sbírka úspěšně završena. Obrovské poděkování patří všem dárcům, ať spolkům, místním podnikatelům, občanům i návštěvníkům benefičních koncertů. Uskutečnilo se celkem 11 koncertů, jejich výtěžek obohatil významným způsobem sbírkové konto na zvon. Koncerty v kostele sv. Prokopa se staly tradicí a vyhledávaným zážitkem hudbymilovného publika z obce i širokého okolí, o čemž svědčí i výtěžek sbírky,“ informovala Zdeňka Seidelová.

V létě, 7. července, si v Přepychách připomněli střet vojevůdců generála Laudona a pruského krále Friedricha u Přepych. Ve spolupráci se spolkem Abakus a za finanční podpory Královéhradeckého kraje byly v lokalitě Ve skalách za účasti občanů Přepych i širokého okolí slavnostně odhaleny dřevořezby obou vojevůdců. A bylo se tehdy na co dívat. Vojáci v dobových uniformách, na koních i pěšáci, střelba z děl.

„Musíme si připomínat naše dějiny. Dřevořezby umístěné ve výchozím bodě do Dřízenského údolí jsou doplněny informačními panely pojednávajícími o střetu vojsk u Přepych v roce 1758. Přepychy tak získaly novou zajímavost v oblasti turistického ruchu.

A historii jsme si připomněli v souvislosti s oslavami vzniku naší republiky. K našim dvěma historickým lípám z roku 1920 a 1968 v loňském roce přibyla lípa ke 100. výročí této události – strom svobody. A byla to velkolepá akce díky spolupráci našich spolků a ZŠ a MŠ Přepychy. Přejme si do další stovky let hlavně život v míru, pak bude náš svět šťastný a bohatý,“ vysvětlila starostka Seidelová.

Plány ve výstavbě

V letošním roce obec plánuje výstavbu nové technické a dopravní infrastruktury pro zasíťování šestnácti nových stavebních parcel k výstavbě rodinných domů. Cílem je přilákat mladé rodiny s dětmi z Přepych nebo blízkého okolí.

Aby zajistila služby zejména starším občanům provozuje obec Poštu Partner. Letos se vedení obce rozhodlo podpořit i tamní prodejny potravin. Snaží se tak zabezpečit nejdůležitější služby pro všechny občany.

„Budeme slavit 130. výročí položení základního kamene naší kaple Panny Marie Lurdské v Dřízenském údolí. Plánujeme celkovou obnovu kaple, hlavně střechy, která je v havarijním stavu. Navážeme na činnost našich předků a budeme pokračovat v jimi započatém díle. A samozřejmě dokumentujeme jejich i naše úsilí o rozvoj obce, proto ve spolupráci se spolky a kronikářem obce připravujeme originální knihu o naší obci, kterou plánujeme vydat ke konci roku 2019,“ řekla Zdeňka Seidelová.

Zapeklitý problém je řešitelný

Jako jinde ani Přepychám se nevyhýbají takzvané zapeklité problémy. Jeden takový tam řešili i loni.

„Díky dobré spolupráci našich spolků se samosprávou obce, a v uvedeném případě s technickými službami obce a za výpomoci místních podnikatelů, je umíme řešit. Například začátkem listopadu jsme pozorovali, že něco není v pořádku s vodou v rybníku u sv. Jana ve středu obce. V pátek 9. listopadu začali místní hasiči pomáhat s provzdušňováním vody. Situace byla vážná, vlivem vysokých denních teplot, znečištěním vody, uvolňováním metanu ze dna rybníku a hlavně nedostatkem srážek byla voda zcela bez kyslíku. Přistoupili jsme tedy k provzdušňování pomocí ponorného čerpadla. Po jeho odpojení se ale po třech dnech situace opět zhoršila. Po krátké poradě se zástupci Mysliveckého spolku Opočno-Přepychy se přistoupilo k vypuštění vody a přesunu ryb do spodního rybníka Dvorský. Rybník u sv. Jana bude v zimních měsících zbaven nánosu a znovu napuštěn,“ dodala starostka Seidelová.

Čtenářská diskuze
Tags: ,