Překopnutí přípojky plynu

DOUDLEBY N. O. - Rychnovská profesionální jednotka a JSDH Doudleby nad Orlicí zajišťovaly 9. srpna místo v ulici V Poříčí, kde došlo k překopnutí plynového vedené a následnému úniku plynu. Hasiči spolupracovali na místě s plynařem, který provedl zaškrcení poškozeného potrubí.

 

Čtenářská diskuze