Prausův sbor slavil úctyhodné výročí

RYCHNOV N. K. – Na Tři krále koncertoval ve zcela zaplněné rychnovské kapli Proměnění Páně úspěšně Prausův pěvecký sbor a X-tet. Byl to letošní první společný koncert ve 150. výročí vzniku Prausova sboru. Ten byl založen 30. května 1868 a nazván Kněžňan, ale už v září změnil jméno a po majitelích zdejšího panství nesl název Kolowrat a roku 1879 se stal součástí Občanské besedy.

Fotografie-0036

Z koncertu.
Foto: Josef Krám

V únoru 1926 vznikl ženský pěvecký kroužek a v dubnu toho roku mužský pěvecký sbor Volné pěvecké sdružení, v roce 1934 pak přijal název Rychnovan a dva roky po válce se přejmenoval na Prausův pěvecký sbor. To podle rychnovského rodáka hudebního skladatele Arnošta Prause, varhaníka a hudebního skladatele, absolventa varhanické školy, na níž byl v oboru skladba žákem Antonína Dvořáka.

Po absolvování se stal ředitelem kůru ve Vamberku, kde zkomponoval mužský sbor Chorál Čechův. Pražské provedení chorálu bylo pro vlastenecký obsah policií zakázáno, 28. října 1919 ho na závěr jednání Národního shromáždění československého zazpíval za přítomnosti TGM mužský sbor Hlahol a 21. září 1937 zazněl chorál při pohřbu TGM v Praze.

Josef Krám

Čtenářská diskuze