Praktická ukázka zimního řezu ovocných stromů se uskuteční 22. února od 9 hodin v zahrádkářské osadě Bělá 1 v Častolovicích proti zámku

ZVČ 7ČASTOLOVICE – Častolovičtí zahrádkáři pořádají nejen jarní výstavu, která se uskutečňuje pod názvem Velikonoce – svátky jara týden před Velikonocemi, podzimní výstavu v prvním týdnu měsíce října, ale i další akce. Na nedávné degustaci jablek se na předních místech  umístnily odrůdy: Admirál, Sirius, Bohemia, Jonagold, Gloster a další.

Ale nejen odborné akce jsou v plánu častolovických zahrádkářů, připravují i zábavné pořady. Mezi ně patří například kulturní akce Harmonikáři, která je pravidelně velmi navštěvována a letos se uskuteční  v sobotu 22. března 2014 od 15 hodin v sále U Lva.

V letošním roce marně čekáme na pravou zimu, která by umožnila odpočinek celé přírodě. Mnohde již vidíme rozkvetlé některé cibuloviny a kvetoucí kočičky se již ukazují v plné kráse. I když vrtochy počasí nás stále překvapují, musíme již nyní myslet na pravé jaro, kdy se opravdu celá příroda začne probouzet. Také ovocnáři nesmí nic zanedbat a právě nyní je nutné myslet na zimní ošetření ovocných stromků.

Všichni velmi dobře víme, že loňská úroda ovoce byla menší a hlavně nekvalitní. Nadměrný výskyt plísní a skládkových chorob způsobil ještě další ztráty na ovoci. Jednou z prvních podmínek jak tomuto předejít je dobře ošetřit ovocné stromy v zimních měsících.

Základní věc, kterou by měl každý pěstitel udělat, je provést správný zimní řez na jabloních a hrušních, prořezat stromky angreštů a rybízů, preventivně chemicky ošetřit všechny ovocné stromky a keře. I když to není složitá věc, nesprávným způsobem se můžeme připravit nejen o úrodu, ale může dojít i k poškození stromků.

Správným zimním řezem docílíme i  předpokladu dobré a kvalitní úrody, částečně i odolnosti proti houbovým chorobám. Stromky zahuštěné, neudržované nebo nesprávně prořezané napadají hniloby právě proto, že sluníčko nemá přístup do celé koruny. Další předností správného zimního řezu u stromků s náchylností k přeplození je zabezpečení jen takové úrody, kterou stromek dokáže řádně uživit.

Zimní řez jádrovin, který bude prakticky předveden v zahrádkářské osadě Bělá 1 v Častolovicích, se bude skládat ze tří ukázek. Nejprve všichni přítomní uvidí výchovný řez, který se prování u nových stromků jeden až čtyři roky po výsadbě, dále pak řez udržovací, který je aktuální u stromků v plné plodnosti. Poslední ukázka bude u stromků starších – málo plodících takzvaným zmlazovacím řezem. Tímto ošetřením docílíme u starších stromků jejich zmlazení a přinutíme je tím k plodnosti. Také bude ukázán zimní řez u angreštu a rybízu.

V žádném případě se v zimním období nedoporučuje provádět zimní řez u peckovin a ořechů.

Všechna tato fakta budou při praktické ukázce připomenuta, postupy předvedeny a chyby vysvětleny. Častolovičtí zahrádkáři zvou na tuto ukázku všechny zájemce – ovocnáře, milovníky dobrého ovoce a přírody. Bližší informace na www.zahradkari.com, kde lze získat další dobré rady.

            Josef Helmich

Čtenářská diskuze