Povídání o zašlé slávě rychnovského kina

RYCHNOV N. K. – Také dnes jsme pro vás připravili seriál o starých stavbách, který Orlický týdeník vytváří spolu se studenty rychnovského gymnázia.

Budova kina v Rychnově nad Kněžnou je značně zchátralá, dveře jsou zatlučené a visí na nich nápis Vstup zakázán. Přitom ještě nedávno se zde scházeli lidé, aby se podívali na nejnovější filmové trháky. Já sama si pamatuji nespočet akcí, na které jsme do kina chodili se školou.

foto

Bude z kina knihovna?
Foto: Veronika Peldová

První promítání v Lidovém domě, v tehdejším Bio Orel, proběhlo 5. května 1929. Protože nebyla k dispozici zvuková aparatura, promítaly se pouze němé filmy. Až 2. září 1934 mohli diváci v kině Orel zhlédnout zvukové filmy.

Prvním byla česká rozmarná veselohra Život vojenský-život veselý.

V roce 1944 se v kině se změněným názvem Bio Alfa po technických úpravách promítalo představení každý den. Podle kronikáře zde byly návaly lidí, i z okolních vesnic, kvůli uzavření konkurenčního kina Sokol a daly se zvládat jen díky četnické asistenci. Poslední představení doložené zprávou v novinách je Světlo jeho očí z 11. května 1945, kterým kino původně začínalo.

Poté kino přejmenovali na kino Svornost. Kino bylo tehdejším režimem využíváno hlavně na propagandu a spíše než promítání zde probíhaly kulturní akce. V prvních letech po válce se v Lidovém domě pořádaly i koncerty, oslavy Svátků práce, divadelní představení ochotníků i plesy. O promítání kina se zmiňuje v kronice z roku 1949, kdy ve zdejším zestátněném kině byl na programu film Hostinec u Kamenného stolu natáčený částečně na území

Rychnova a v nedaleké Solnici. Přišlo mnoho diváků, ale ti byli zklamáni, protože hlavně scény, kde hráli Rychnováci jako kompars, byly vystříhané.

Od roku 1981 se promítaly v prostorách kina soutěžní filmy Rychnovské osmičky. Zájem o toto promítání byl obrovský, protože často byly v soutěži filmy regionálních filmařů, ve kterých hráli obyvatelé Rychnova a okolních vesnic. Roku 1984 vznikl celostátní tematický seminář určený hlavně pracovníkům filmových klubů v ČSSR nazvaný Filmový smích. První ročník byl věnovaný rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi, díky kterému mělo naše kino možnost proniknout do dějin české literatury. Zde je ukázka z jeho díla Bylo nás pět :

„My hoši, co spolu mluvíme, nechodíme do Národního domu, jelikož jsou tam okna vysoko, ale chodíme do Lidového domu, tam jsou okna nízko. To jeden z nás zaplatí vstupné, a když v sále zhasnou, pak oknem pomůže těm druhým dovnitř, abychom nemusili platit.“

Konec slávy

Kino bylo provozováno do října 2011, pak byl oznámen jeho zánik. Důvodem byl nedostatek návštěvníků, vysoké náklady a nutnost digitalizace, tehdy z různých důvodů neuskutečnitelná. Rychnovské kino není jediné, které tímto způsobem zaniklo. Například v Kostelci je z kina bowlingová dráha.

Promítání je nyní přesunuto do budovy Pelclova divadla a v budoucnu by měl k těmto účelům posloužit bývalý klub Alien ve Společenském centru. S budovou to vypadá nejistě, i když se již objevil návrh umístit sem místní knihovnu. Podle mě je budovy velká škoda, proto si zaslouží druhou šanci ať už jako kino, nebo posluchárna či knihovna.

VERONIKA PELDOVÁ

Čtenářská diskuze