Potřebujeme, aby strážníci měřili rychlost?

REGION – Po různých změnách a úpravách zákona o provozu na pozemních komunikacích dospěl parlament před několika lety k názoru, zejména po urgencích starostů a primátorů, že je vzhledem k zachování bezpečnosti silničního provozu nutné, aby městské policie měřily rychlost tam, kde tento dohled chybí.

policieDSCF9711

Ilustrační foto: Policie ČR

Jak jsme vás informovali, v současné době se senátor Jaroslav Kubera snaží, aby se zákon opět změnil. Zákonodárci by podle něj měli tuto pravomoc strážníkům zase odebrat.

Argumentuje tím, že obce si dělají z měření rychlosti byznys. V mediální kampani se odvolává také na případ strážníků, kteří si údajně „vydělávali“ měřením rychlosti mimo svoje teritorium.

K problému se vyjádřil také velitel MP Týniště nad Orlicí Martin Štěpánek:

„Problém nejmenované obecní policie a jejích strážníků, kvůli které se opět pan Kubera snaží zviditelnit, vidím především v selhání osobní odpovědnosti velitele obecní policie, vedení obce, méně potom Policie ČR, která určuje místa pro měření rychlosti.

„Takže z mého pohledu s tím změna zákona nemá co dočinění. Připadá mně, že senátor Kubera se tímto způsobem snaží vylepšit svoje jméno a hledat problém tam, kde není. Nechci zpochybňovat kvality pana Kubery, primátora a senátora. Je správné, že se politici vyjadřují k věcem veřejným a mají snahu svými iniciativami měnit pravidla a předpisy k obecnému blahu, ale nejsem přesvědčený, že je tomu tak i v tomto případě. Vždy když slyším o nějaké iniciativě směřující k oklešťování zákonů a pravomoci orgánů provádějících dohled, říkám si, koho tyto orgány, kterého poslance, senátora či dalšího vyvoleného, zase přistihly při protiprávním jednání.

Myslím si, že takové úvahy jsou důvod proč ministr dopravy k této věci chce obecnou rozpravu, nikoli přílepek pana senátora. Vždy je totiž jednodušší se vézt na vlně popularity a kritizovat, co je nepopulární. Pokud ale někdo řekne „A“, měl by také říci „B“. A mně připadá, že to některá média v zájmu objektivní informovanosti nečiní.

Pokud bych se měl vyjádřit k tomu, zda má, nebo nemá obecní policie měřit rychlost, musím konstatovat, že je otázkou, jaké zadání má společnost. Pokud kontrolu společnost vyžaduje, je nutné měřit. Pokud takové zadání není, ať se neměří.

V našem regionu to máme tak, že Policie ČR odpovědně obecní policii stanovuje úseky pro měření rychlosti. Místa musí být dostatečně odůvodněná z hlediska nebezpečnosti. Dále máme stanovena některá pravidla rozložení sil a prostředků v obcích a mimo obce. Takže si myslím, že vzájemné působení obou složek velmi dobře a efektivně přispívá k bezpečnosti silničního provozu a ochraně jeho účastníků. V podstatě jenom právě obce vědí nejlépe, kde mají problémy, a je nejspíše vhodné, aby na ně mohly co nejrychleji adekvátně reagovat.

Pokud to vezmu z lidské stránky, strážníkům není příjemné při měření rychlosti dávat pokuty, zejména místním občanům, takže pokud o tuto pravomoc obecní policie přijde, nebude mi to osobně vadit. Se stejným výsledkem by to dopadlo, pokud bych porovnával ekonomickou stránku. Náklady na měření rychlosti (radar, mzdy, administrativa) daleko převyšují zisk.

Takže z mého pohledu velitele městské policie v Týništi nad Orlicí, je závěr takový, pokud Policie ČR bude mít tolik sil a prostředků, aby byla schopna měřit rychlost v každé ulici každého města, vesnice, v problematických časech, na místech, kde vzniká problém s bezpečností silničního provozu, budu jenom rád, když tuto činnost bude provádět Policie ČR. Do té doby chápu legitimní zájmy orgánů samospráv, které se s odpovědností ke svým občanům snaží co nejlépe chránit jejich životy a zdraví, zdraví dětí, chodců a cyklistů prostřednictvím obecní policie.

Společnost by v podstatě měla slyšet od politiků, v jakém rozsahu, a to nejen v dopravě, je schopna státní správa chránit občany před negativními vlivy. Pokud to někde státní správa není schopna zajistit, pak by měla občanům sdělit, kdo bude jejich bezpečnost v tomto případě zajišťovat.

Podle statistik přibližně 80% dopravy v klidu v ČR řeší městské policie. Ministerstvo dopravy již dneska ví, že pokud tuto problematiku přestanou řešit obecní policie, systém zkolabuje.
Občané ať si odpoví sami, zda se cítí bezpečně na silnicích, zda chtějí svoje bezpečí zvýšit, nebo nechtějí.“

Čtenářská diskuze