Poldr v Mělčanech dostal opět „zelenou“

MĚLČANY – V letošním roce si náš region připomíná smutné výročí, brzy uplyne dvacet let od ničivé povodně v roce 1998. Městský úřad v Dobrušce, odbor výstavby a životního prostředí, nyní vydal územní rozhodnutí o umístění stavby suché retenční nádrže Dědina, Mělčany. Podle Povodí Labe se tak o významný krok přiblížila doba, kdy se obce ležící v území pod plánovanou hrází dočkají protipovodňové ochrany. Územní rozhodnutí však zatím nenabylo právní moci.

povodeň 23.7.1998 ze zámku

„Bezprostředně po nabytí právní moci územního rozhodnutí zahájíme majetkoprávní vypořádání. Budou vypracovány příslušné znalecké posudky určující výkupní ceny pozemků a úplaty za služebnost rozlivu a neprodleně zahájena individuální jednání s jednotlivými vlastníky a spoluvlastníky pozemků či staveb dotčených výstavbou poldru,“ uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Více se dočtete v Orlickém týdeníku.

Čtenářská diskuze