Pokuty skiareálům nabyly právní moci, skiareály se výrazně polepšily

REGION – Léto je v plném proudu, ale inspektoři České inspekce životního prostředí řeší ještě zimní přestupky skiareálů a chystají se na novou sezonu.

sníh_ski__areál

Ilustrační foto.

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod provedli v uplynulé lyžařské sezoně 47 kontrolních šetření ve ski areálech.

Od 1. října 2017 do 17. května 2018 provedli inspektoři u 37 subjektů celkem 47 šetření ve ski areálech, přičemž všechny kontroly byly už dokončeny. Prověrky provozovatelů sjezdovek byly zaměřeny zejména na dodržování zákonných povinností v souvislosti s odběry povrchových a podzemních vod pro účely umělého zasněžování.

Za zjištěná pochybení bylo dosud zahájeno šest přestupkových řízení, pět o uložení sankce a jedno o uložení opatření k nápravě. Čtyři řízení o pokutě ve výši 43 480 korun a řízení o opatření k nápravě už nabyla právní moci.

Jedno řízení o pokutě je z důvodu probíhajících lhůt v přestupkovém řízení dosud neukončeno. V jednom případě bude řízení o přestupku se subjektem teprve zahájeno.

„Pochybení inspektoři dosud zjistili u sedmi provozovatelů ski areálů, což je přibližně 19 % ze všech kontrolovaných subjektů. V předchozím kontrolovaném období pochybila plná třetina všech kontrolovaných. Situace se tedy podstatně zlepšila,“ komentoval výsledky kontrol Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Nejčastějším prohřeškem provozovatelů ski areálů byl odběr většího množství povrchových nebo podzemních vod, než měli povoleno vodoprávním úřadem. Případně při odběru byly porušeny závazné podmínky povolení k odběru vod, jako např. neměření množství odebraných vod, nebo neosazení odběrného místa měřícím zařízením pro kontrolu zachování minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku.

Pokuty padaly i na Rychnovsku

„Vzhledem k tomu, že se inspekce zabývá kontrolní činností ski areálů systematicky řadu let, je z výsledků vidět výrazný pokles zjištěných porušení. Inspektoři provádí při své kontrolní činnosti nejen samotnou kontrolu dodržování vodního zákona a všech podmínek pravomocných rozhodnutí, ale významnou roli při vlastní kontrole sehrává i prevence, šíření osvěty, poskytovaná provozovatelům ski areálů. I přes výrazné zlepšení, ke kterému nepochybně přispěly kontroly ČIŽP, se budou inspektoři kontrole ski areálů věnovat i nadále,“ řekl Geuss.

V přehledu pravomocných rozhodnutí ve zmíněném období (1. října až 17. května) je sankce pro sportovní areál Hartman, Olešnice v Orlických horách – pokuta 20 000 korun. Provozovatel sportovního areálu se podle ČIŽP dopustil přestupku tím, že v rozporu s povolením ve vodním toku Olešenka vybudoval dřevěné hrazení o výšce cca 15 – 20 cm nad hladinu toku a dále tím, že nezajistil podle rozhodnutí vodoprávního úřadu na vodním díle měrný otvor s vodní značkou.

Sport Profi, spol. s r.o., lyžařský svah Marta, Jedlová v Orlických horách – pokuta 5 000 korun. Společnost se dopustila podle ČIŽ přestupku tím, že neplnila povinnosti, které jí ukládalo rozhodnutí o povolení k odběru vod.

Konkrétně došlo k tomu, že na stabilizačním prahu odběrného objektu vodního toku Bělá nebyla pro kontrolu hospodaření s vodou umístěna vodočetná lať.

Čtenářská diskuze