Po 31 letech se tři Rychnováci dočkali soudní rehabilitace

O ní nyní rozhodl Krajský soud v Hradci Králové na veřejném zasedání v trestní věc irychnovských občanů Fridolína Zahradníka, Václava Netuky a Milana Berana. Ti byli nezákonně zbaveni osobní svobody, když byli v roce 1983 vzati do vazby na 4 až  5,5 roku. Vyšetřování byli kvůli své náboženské činnosti - trestnému činu maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi. Toto stíhání bylo kamuflováno vykonstruovaným obviněním z trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, za které mohli být drženi tak dlouho ve vazbě bez kritiky ze zahraničí.

Vyjádřeno jejich slovy - trestnáčinnost spočívala v tisku a rozvážení zakázané literatury, nelegálního studia teologie, svěcení kněží a zajišťování kontaktu přinávštěvách  různých  farností  po  celém  tehdejším  území Československé republiky, spojených s převážením   zakázané   literatury. To bylo kryto pod stavební činnost, spojenou s opravami střech kostelů.

Protože však StB nezvládla ani po jejich propuštění z vazby zařídit právoplatný rozsudek, nevztahovaly se na ně zákony o rehabilitaci, takže všichni museli čekat až do této doby, nežli se naše justice dokázala vypořádat s tímto oříškem.

Čtenářská diskuze