Pivovar si letos připomíná sté výročí

8 rychnovský pivovarRYCHNOV N. K. – V úterý 1. října  odpoledne uspořádal rychnovský pivovar před hotelem Havel na rychnovském Starém náměstí oslavy. Uplynulo totiž sto let od chvíle, kdy 1. října 1913  Václav a Jan Mikšovi, pradědeček a dědeček současného majitele pivovaru  v Rychnově Jana Mikše, uzavřeli s kolowratskou vrchností dodatek k pachtovní smlouvě, a vstoupili tak do práv původního nájemce.

Od té doby se vaří rychnovské Mikšovo pivo. K dobré náladě hrála a zpivala harmonikářka i Hašlerovy písničky. Slova ke slavné staropražské písničce Po Starých zámeckých schodech napsal roku 1910 Karel Hašler  (1879-1941), ale asi málokdo ví, že autorem její melodie byl jeho blízký přítel, rychnovský rodák Anatol Provazník  (1887 – 1950), v letech 1907 až 1911 varhaník ve svatovítské  katedrále. Složil i hudbu k Hašlerovým písničkám Nedorozumění (1907), Pan Johanes a panna Pavlínka (1907), Kde, prosím, jste tu smělost vzal (1907), A budu vzpomínat (1909), Raněným srdcím (1910) a Prolog kabaretní (1918).

Čtenářská diskuze