Pevnost Hanička je před dokončením rekonstrukce

ORLICKÉ HORY – Chlouba prvorepublikového stavitelství stojí před konečnou fází své rekonstrukce.

SAM_9332

Pavel Hečko řeší na kraji i turistický ruch.
Foto: Eva Ženíšková

Pro nadcházející turistickou sezonu 2020 – 2021 se také v Orlických horách připravují pro turisty a návštěvníky zdejších historických míst projekty, jejichž úkolem bude oživit zdejší region, mj. po historické stránce. Radního Královéhradeckého kraje pro regionální rozvoj, evropské granty, dotace a cestovní ruch Pavla Hečka jsme se zeptali na dvě otázky.

V současné době je před dokončením rekonstrukce pevnostního opevnění Hanička v katastru Rokytnice v Orlických horách. V jaké fázi jsou nyní tamní práce?
„Stavební práce na vojenském pevnostním opevnění Hanička jsou přímo vázány na projekt česko-polské spolupráce s názvem Tajemství vojenského podzemí. Jedná se o projekt několika partnerů, v němž je Město Rokytnice v Orlických horách lídrem. V současné době jsou téměř dokončeny stavební práce související s tímto projektem. Zbývá zajistit jednotlivé revize, posudky vztahující se k bezpečnosti práce a další nezbytné dokumenty tak, aby se mohlo bezproblémově uskutečnit kolaudační řízení s předpokladem vydání kolaudace do konce tohoto roku. Veřejnosti by měla být pevnost zpřístupněna na novou turistickou sezonu příští rok od 1. května. V souvislosti s tím je nutno zmínit, že v roce 1975 došlo pod krycím názvem Kahan k přestavbě pevnosti na válečné pracoviště Federálního ministerstva vnitra. V areálu byla vybudována opatření v rámci civilní obrany, bezpečnosti a protiatomového krytu. Došlo přitom ke stavebním úpravám, které s sebou nesly zazdění střílen a dalších součástí opevnění dříve sloužících jinému účelu než následně. V tuto chvíli byly rekonstrukcí de facto tyto části znovuobnoveny. Pevnost bude v takovém stavu, v jakém byla v období roku 1938. Jedná se o jedinečný objekt, který bude zpřístupněn pro veřejnost v původní dispozici. Konkrétně např. místo původních tlakových vrat tu budou věrné repliky houfnicových střílen, které byly právě v souvislosti s přestavbou zmiňované akce Kahan zazděny. Dále bude v pravém křídle objektu replika střílny pro lehký kulomet, bude tu osazen nákladní výtah a závěsné dráhy pro přepravu náhradních hlavní houfnic včetně výhybky pod stropem v horním patře, nebo bude zpřístupněna šachta pro zvon lehkého kulometu atd. Pevnost bude ve své původní verzi od roku 1975 zpřístupněna téměř po pětačtyřiceti letech.“

Připravuje se také zprovoznění hraničního přechodu pro turisty a cyklisty v Neratově. Dočkat bychom se ho měli na přelomu letošního podzimu a zimy. Co můžeme očekávat v tomto případě?
„Tento projekt je jedním ze všech našich dosud úspěšných projektů, které se vztahují k Orlickým horám. Má svůj přesný název, jedná se o Česko-polskou hřebenovku východní část. Vybudování mostu je dílčí částí celého tohoto vlajkového projektu. V současné době byly v Neratově, v místech, kde stál původní kamenný most, zahájeny stavební práce. Nedojde však k obnovení v jeho původní podobě. V místech, kde dříve most stál, je nyní budována dřevěná lávka pro pěší a pro cyklisty. Práce by měly být dokončeny ještě letos na konci roku, kdy počítáme s jeho slavnostním otevřením a zprovozněním.“

Čtenářská diskuze