Pětatřicet podvedených přišlo o více než milion korun

KRAJ – Sériové trestné činnosti se skupina čtyř osob, tři muži a jedna žena, měla dopouštět už od poloviny roku 2017, a to na území celé České republiky, přičemž scénář podvodné činnosti byl zpravidla vždy totožný.

peníze4

Ilustrační foto: Pixabay.com

Pod záminkou vymožení pohledávek či jejich odkoupení měli oslovovat i pod skrytou identitou vytipované právnické či fyzické osoby v postavení věřitelů. Těm následně už při prvních telefonických schůzkách měli jménem existující fyzické osoby podnikatele nabízet, že pohledávky pro ně vymohou, přičemž tuto činnost si nechávaly od nich potvrzovat smluvně či prostřednictvím plných mocí. Následně jim poškození měli zasílat na předem určený bankovní účet zálohy a přitom být ujišťováni o tom, že dlužné částky jsou pro ně průběžně vymáhány.

„Na poškozené byl ze strany těchto osob na vyplacení dalších a dalších záloh vyvíjen tlak podložen pouze fiktivními argumenty. K faktickému vymáhání pohledávek však nikdy nedošlo a ve chvíli, kdy chtěli takto „smluvně zavázaní“ klienti od smlouvy odstoupit a vrátit své podvodem vyplacené zálohy zpět z důvodu vypršení lhůty pro vymožení svých pohledávek, bylo již pozdě. Peníze skupina osob již využila pro svou vlastní potřebu,“ uvedla mluvčí policie Magdaléna Vlčková.

V průběhu vyšetřování vyšlo rovněž najevo, že osoby od prvopočátku páchání podvodného jednání žádné částky pro své smluvně zavázané klienty nevymáhaly, ani se o to nepokusily. Své klienty tak úmyslně uvedly v omyl a sebe obohatily. V některých případech se jednalo o částky v řádu tisíců, v jiných o desetitisíce či statisíce korun. Nejvyšší částka, o kterou jeden z pětatřiceti poškozených přišel, byla 142 tisíc korun. Osoby si při páchání trestné činnosti počínaly fundovaně, jejich znalosti v oblasti vymáhání pohledávek byly velké.

Rozkrytí případu nebylo pro náchodské kriminalisty snadné

„Čtyřčlennou skupinu osob jsme dne 27. srpna obvinili ze spáchání podvodu. Třem mužům ve věku 36, 44 a 31 let klademe za vinu spáchání přečinu podvod, kdy každému z nich hrozí v případě uznání viny trest odnětí svobody ve výši až pěti let. Pětadvacetileté ženě klademe za vinu spáchání zločinu podvod, kdy svým jednáním způsobila značnou škodu, za což jí v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody až v trvání osmi let. Všechny čtyři osoby mají již v tomto ohledu svou trestní minulost. Jeden z mužů je ve výkonu trestu,“ řekla Magdaléna Vlčková.

Pro páchání své trestné činnosti dnes již obviněné osoby používaly pro podvodem vylákané finanční částky i účty svých nezletilých dětí. Co do počtu takto poškozených osob se jedná vysoce nebezpečnou trestnou činnost s reálnou obavou dalšího páchání. Mimo jiné i z toho důvodu podali policisté návrh na vzetí dvou osob, pětadvacetileté ženy a čtyřiačtyřicetiletého muže, do vazby.

Rozkrytí celého případu nebylo pro kriminalisty náchodského územního odboru, kteří na případu pracují ve spolupráci s kriminalisty Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, nic jednoduchého, jen spisový materiál týkající se pětatřiceti podvedených osob čítá v této prvotní fázi vyšetřování už téměř tři tisíce stran.

Čtenářská diskuze