Pamětní listy obdrželi studenti ve virtuální univerzitě

VAMBERK – Městská knihovna ve Vamberku patří mezi několik studijních středisek virtuální univerzity třetího věku v rychnovském okrese. Počet deseti studujících při ustavení knihovny jako konzultačního střediska v roce 2017 pod záštitou České zemědělské univerzity, Provozně ekonomické fakulty a Univerzity třetího věku v Praze se rozrostl na 20 studujících. Během roku se rozběhl další kurz, původní byl orientovaný na genealogii, druhý na lesnictví.

pamětní listy VU3V - 31.1.2018 031

Popřejme jim do dalšího studia hodně zdaru.
Foto: Městská knihovna Vamberk

A právě v den, kdy školní děti dostávají pololetní vysvědčení, dostávali studenti této virtuální univerzity už podruhé Pamětní listy za aktivní účast v zimním semestru kurzu.

Posluchači obou kurzů se sešli v sálku knihovny, kde převzali za svou práci během čtyř měsíců svoje „vysvědčení“. Všem studentům popřály tutorky konzultačního střediska k úspěšnému zakončení semestru, dalšími gratulanty byly děti ze ZUŠ Kostelec nad Orlicí se svými učiteli. Frekventantům zahrály a zazpívaly a patří jim za to velký dík.

Všichni studenti pokračují ve studiu v letním semestru 2017/2018 v kurzech Barokní architektura v Čechách a Pěstování a využití jedlých a léčivých hub. Při nich získávají nejen nové poznatky, ale setkávají se při společenských aktivitách. Popřejme jim do dalšího studia hodně zdaru.

Marcela Poláčková

Čtenářská diskuze