Osmnáctisměnný systém a jeho dopady na rodinu

RYCHNOVSKO – Podhůří Orlických hor se potýká s řadou problémů, které jsou více či méně spjaty s intenzivním rozvojem průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

rodina4

Ilustrační foto.

V tomto smyslu se na konci listopadu loňského roku konal v Rychnově nad Kněžnou kulatý stůl, jehož téma bylo zaměřeno na Sociální dopady průmyslové zóny na děti zaměstnanců a jejich rodiny.

Setkání iniciovala lokální síťařka projektu Ministerstva práce a sociální věcí Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Mia Magenheimová. Jejím úkolem na Rychnovsku je podporovat fungování místní sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. V praxi se tedy potkává se zástupci samosprávy, orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), sociálních a volnočasových služeb, škol či s pediatry, policisty a dalšími aktéry sítě.

Zaměřuje se například na to, aby se ohroženým dětem a jejich rodinám dostalo včasné pomoci.

Více se dozvíte v dnešním vydání Orlického týdeníku

Čtenářská diskuze