Oslavy 130. výročí založení KČT v Rychnově n. K.

RYCHNOV N. K. – Více než bohatou historii svého spolku si nedávno připomněli rychnovští turisté.

U pomníku JUdr Štenberka před odjezdem na Studanku

Setkání turistů u pomníku JUDr. Štenberka před odjezdem na Studánku.
Foto: KČT Rychnov n. K

Rychnovští turisté 13. září oslavili vzpomínkovým programem se zakončením na hotelu Studánka své významné výročí. Letos tomu bylo 130 let, kdy byl založen v Rychnově nad Kněžnou samostatný odbor Klubu českých turistů jako druhý nejstarší odbor KČT v českých zemích. Stalo se to 16. června roku 1889, kdy se 12 prvních turistů sešlo v sále tehdejší Občanské besedy.

11. 7. 1889

Klub zvolil výbor a přijal stanovy Klubu českých turistů, který jako organizace vznikl pouhý rok předtím v roce 1888. Stanovy rychnovského odboru byly 11. července 1889 schváleny c.k. místodržitelstvím. 14. června 1890 byl vytyčen první sloupek turistického značení před bývalou dívčí školou (dnes ZŠ Komenského) a označena byla první turistická trasa jak jinak než do letoviska Studánka. Byla to jedna ze tří prvních vytyčených turistických tras

Klubu českých turistů v Českých zemích.

Odbor uspořádal pro své zasloužilé členy, ale i pro přátele rychnovské turistiky výlet do Orlických hor s návštěvou Muzea Sýpka, Neratova a Masarykovy chaty na Šerlichu. Na závěr se účastníci poklonili památce zakladatele turistiky v Orlických horách JUDr. Štenberka u jeho památníku poblíž chaty Panorama v Deštném, který odbor na jeho památku vybudoval v roce 1927, a položili zde květiny.

Druhá část turistů šla po trase první vyznačené turistické stezky z místa již výše zmíněného bývalého turistického rozcestníku do letoviska Studánka, kde se obě skupiny sešly.

Zde v kongresovém sále hotelu proběhla slavnostní schůze s vystoupení hostů, promítáním fotografií a videa. Náš dík patří hotelu Studánka za poskytnutí sálu a vzorným službám a všem přátelům rychnovské turistiky za účast.

KČT RYCHNOV N. K.

Čtenářská diskuze