Opočno vyhlašuje soutěž o cenu Františka Kupky

OPOČNO – V Opočně si prostřednictvím soutěže opět připomenou slavného rodáka Františka Kupku.

kupka_busta

Busta Františka Kupky na opočenském náměstí.
Foto: Michal Sedláček

Opočno se dlouhodobě snaží seznamovat veřejnost se svým nejslavnějším rodákem, malířem Františkem Kupkou. K tomuto účelu vznikl projekt Opočno Františka Kupky. Řadu tradičních akcí z minulých let letos doplní výtvarná soutěž pro žáky druhých stupňů základních škol.

„Rádi bychom Kupkovu tvorbu představili i mladším ročníkům. Proto jsme se rozhodli oslovit základní a základní umělecké školy a představit jim výtvarnou soutěž nesoucí Kupkovo jméno,“ vysvětlila starostka Opočna Šárka Škrabalová, která nad soutěží převzala záštitu.

Tématem nultého ročníku je svoboda

Letos uběhne 30 let od sametové revoluce, jakéhosi novodobého symbolu svobody. Soutěžící by se měli zamyslet, co si pod pojmem svoboda představují a jak ji vyjádřit výtvarně.

Téma svobody rezonuje i v Kupkově životě.

„Během první světové války působil v československých legiích ve Francii a podporoval vznik samostatného československého státu. Vytvářel návrhy vojenských uniforem či státních vyznamenání. On sám pak v roce 2008 obdržel vyznamenání Zlaté lípy in memoriam za mimořádný přínos pro rozvoj obrany a bezpečnosti České republiky. Návrh, ze kterého vyznamenání vychází, vytvořil právě on,“ upozornila Tereza Hoderová z opočenského informačního centra.

Soutěžní práce je možné zasílat či předávat do opočenského informačního centra do 10. května. Vyhlášení výsledků proběhne v Opočně 31. května. Poté budou práce vystaveny v opočenském informačním centru. Výtvarnou techniku si může každý soutěžící zvolit sám.

Bližší informace poskytne Radka Mecnerová – kultura Opočna, tel. 778 052 707, e-mail: mecnerova@opocno.cz.

Cena, která spojuje

Autor nejlepšího díla vybraného odbornou porotou získá cenu Františka Kupky, kterou navrhl opočenský rodák Josef Oubrecht. Ten měl možnost tvořit ve francouzském Puteaux, kde Kupka strávil větší část svého života.

Cena tak díky partnerství Opočna s Puteaux symbolicky propojuje Českou republiku s Francií.

František Kupka (23. září 1871, Opočno – 24. června 1957, Puteaux, Francie) patří mezi světově nejuznávanější malíře. Je jedním z průkopníků abstraktního umění. Ve svých výtvarných počátcích se věnoval především popisnému realismu, který postupně vyústil právě do abstrakce. Řadí se mezi velikány, jako jsou Vasilij Kandinskij či Piet Mondrian. Jeho díla jsou vystavena v nejvýznamnějších světových galeriích.

Čtenářská diskuze