Opočenský zámek provoní stovky růží

OPOČNO -  Šestý ročník prohlídek zámku provoněného bohatými historickými vazbami ze stovek květin čeká na návštěvníky opočenského zámku ve dnech 4. – 6. července.

Základ historických květinových vazeb bude tvořit zhruba pět set růží, které doplní stovky dalších květin, například lilie, kurkumy či gladioly.

„Jedná se o jednu z našich nejnavštěvovanějších akcí, jejíž návštěvnost nezřídka atakuje dvoutisícovou hranici. Stejně jako v minulých letech, budou na letošním ročníku Svátku s růží představeny květinové vazby, letos však budou nově doplněny lyrickými texty autorů různých epoch a dob. Záměrem tohoto spojení je připomenutí růže jakožto zdroje inspirace pro umělce napříč staletími. Růže je na celém světě zmiňována v literatuře, zachycována na plátnech malířů a pro zdobnost svého květu hojně užívána jako dekor na skle, keramice i textilu. Najdeme ji na erbech rodů i měst, ornamentika růžového květu byla nepochybně inspirací pro rozetová okna gotických katedrál,“ uvedl Milan Junek ze správy opočenského zámku.

Prostřednictvím lyrických textů umístěných u růží chtějí pořadatelé akce připomenout jejich symboliku, která je neodmyslitelně spjata s láskou. Významnou roli v symbolice růží hrají také barvy, s vyznáním lásky je například tradičně spojována růže rudá.

„Růže je také symbolem mlčení a důvěrných tajemství, ne náhodou zdobila růžová ornamentika zpovědnice nebo štukovou výzdobu interiérů. Růže mohou díky svým trnům symbolizovat také bolest a uvadající okvětní lístky připomínají pomíjivost. Umělci, jejichž lyrické texty budou květinové vazby letošního ročníku Svátku s růží doprovázet, si byli bohaté a hluboké symboliky růžových květů velmi dobře vědomi a hojně ji ve svých dílech vyjadřovali,“ dodal Milan Junek.

Růže k lidem promlouvala různými způsoby. Pro svou krásu a vůni stojí mezi květinami na stupni nejvyšším. Před dvěma tisíci lety ji řecká básnířka Sapfó dokonce nazvala jejich královnou. Z tohoto důvodu byla růže zvolena jako dominanta květinových vazeb, připravovaných aranžérkami na Státním zámku v Opočně.

Čtenářská diskuze