Opočenský park slaví 200 let od založení, zve na své oslavy

OPOČNO – Letošní rok je pro opočenský zámecký park rokem významným a slavnostním. Je tomu již 200 let, kdy byl park tehdejším majitelem panství Rudolfem Josefem Colloredo-Mansfeldem založen.

P1550589

Park schovává přibližně 230 původních druhů dřevin.
Foto: Irena Voříšková

Začátkem měsíce června se na zámku koná naplánovaná první (v letošní sezoně) víkendová akce k oslavě výročí založení zámeckého parku, která se uskuteční v rámci Dnů parků a zahrad.

Sobota 6. června

„Na téma zámecký park jsme pro širokou veřejnost připravili na sobotu 6. června přednášku o údržbě parku ve 21. století, a to za využití koňské síly a ve dnech 6. a 7. června komentovanou prohlídku – procházku parkem.

Park je zmiňován už v době, kdy vlastnil panství Opočno rod Trčků z Lípy, obepínal stavbu zámku již v 60. letech 16. století. Část od jižní strany zámku, byla využívána jako obora, obehnaná masivním dřevěným ohradním plotem, krytým šindelem. Rozloha obory tehdy byla dalece větší než v současnosti. Horní část parku – u letohrádku, byla již v 16. století užívána jako zahrada pro pěstování zeleniny, konopí a ovocných stromů,“ uvedla Andrea Seidelová ze správy zámku.

Založení zámeckého parku je datováno do roku 1820 tehdejším majitelem panství Rudolfem Josefem Colloredo-Mansfeldem. Tehdy ve stylu romantického anglického parku v údolí Zlatého potoka. V tomto roce (1820) proběhla výsadba listnatých a jehličnatých stromů i keřů, upravily se louky a rybníky, vznikla spleť schodišť na protější stráni zámku a vyhlídková terasa. V parku pro vykreslení romantické situace byly umístěny altánky, na vodním toku skalnaté vodopády a můstky.

„Prostor okolo letohrádku se postupem přetvářel a formoval, v 17. století byly postaveny skleníky, ve kterých se, jak bylo tou dobou v módě, pěstovaly cizokrajné rostliny – citrusy, ananasy, kakaovník, olivy a rostliny pro výzdobu zámku. Na rovinné ploše se pěstovaly meruňky, broskve, višně, mišpule a další. Roku 1820 byla horní část parku u letohrádku protkána spletí cestiček, s volnou stromovou výsadbou a ucelenou luční plochou, byla přestavěna i oranžerie do podoby palmového skleníku. Skleník soužil k pěstování a uskladnění okrasných teplomilných rostlin.

Další skleník, pěstební, stál v místech kde je v současné době umístěna prodejna potravin, skleník byl odstraněn v 60. letech 20. století a zbyla po něm jen bývalá kotelna s obloukovým oknem, nad kterou je vyhlídka do Kupkova náměstí,“ dodala Andrea Seidelová.

Z původní výsadby parkových porostů se do dnešní doby dochovalo něco okolo 230 druhů dřevin – převislá douglaska, metasekvoje, jinan, cypřiše a zeravy, mohutné lípy, duby a buky.

Čtenářská diskuze