Opočenská beseda oslaví letos dvacetiny

I. Kašpar před jednou z akcí se Zdeňkem Svěrákem (r.2006)

I. Kašpar před jednou z akcí se Zdeňkem Svěrákem (r.2006)

Spolek, který navázal na letitou kulturní tradici – OPOČNO – V letošním roce oslaví Opočenská beseda dvacáté výročí založení. Navázala tehdy na činnost spolku Občanská beseda. Povolení k ustavení tohoto spolku udělilo c. k. místodržitelství v Praze 28. 6. 1863. Prvním předsedou byl zvolen MUDr. Alois Skuherský,vedoucí lékař opočenské nemocnice. Cílem spolku bylo „sdružovat občany ku společenskému soužití“. O to se snaží i dnešní Opočenská beseda.

„Úplnou náhodou našel před dvaceti lety jeden z občanů knihu zápisů měšťanské besedy a donesl ji tehdejšímu starostovi MUDr. Miloslavu Mühlsteinovi. Ten do ní nahlédl a dostal nápad v  činnosti spolku pokračovat. U zrodu  Opočenské besedy stál tedy doktor  Mühlstein, já a Božena Tymichová, pracovnice místního kulturního zařízení, která v současné době píše pohádky, věnuje se loutkovému divadlu a je i jinak velmi aktivní.

Ve zmíněném roce 1992 sice ve městě kulturní činnost byla, ale my jsme měli o jejím fungování trochu jiné představy. Začátek naší činnosti byl, nechci říct úplně rozpačitý. Například jsme pořádali výstavy, třeba výstavu fotografií, těžištěm naší práce ale byly koncerty vážné hudby, které byly velice systematické. Nakonec jsme dělali asi dvanáct až patnáct koncertů ročně, což děláme do dnešní doby. Nemáme sice vytápěné sály, do nichž by lidi rádi chodili, je tu však zámecká obrazárna, ale především Mariánský kostelík, zdejší městská koncertní síň. Dříve k nim patřil ještě zámecký letohrádek, chodili jsme koncertovat i do kostelů, takže míst pro muzicírování bylo mnoho. A proč právě hudba? Zdejším rodákem je například František Zdeněk Skuherský, hudební pedagog a skladatel. Ze současníků pak Luboš Sluka, významný hudební skladatel. Je tady hudební škola – dnes ZUŠ, byly tu tradiční takzvané hudební soboty, to jsou věci, které nás zavazují v hudebních aktivitách pokračovat,“ uvedl Ivo Kašpar, předseda Opočenské besedy, který připomíná také slavné tradice Občanské besedy.

Občanská beseda v Opočně například iniciovala ustavení Divadelního ochotnického spolku (1863), zpěváckého spolku (1863). Zásluhou Občanské besedy byla zřízena Veřejná knihovna (1867), spolek okrašlovací, pořádala koncerty (například v r. 1902 vystoupil v Opočně Jaroslav Kocián), výstavy (1912 originály českých mistrů – mimo jiné Mánesa, Alše, bechyňské keramiky). Spolek byl také vydavatelem silvestrovského časopisu Kudla. Občanská beseda zanikla zásahem okupační správy 13. 10.1943.

Hudební tradice města léta udržovaly podle Ivo Kašpara nejen pěvecké sbory Mlada a Vorel (činnost ukončily v r. 1962), ale například v r. 1926 vznikl v Opočně i symfonický orchestr, jehož členy se stali amatéři, milovníci hudby ze širokého okolí. Když byla v r. 1940 založena hudební škola (nejprve jako soukromá škola J. V. Kratochvíla a teprve od jara 1942 byla zemským úřadem v Praze schválena jako městský ústav) soustřeďoval se hudební život kolem ní. Jen v letech 1941 – 42 uspořádala Opočenská beseda osm koncertů (Mlada, Vorel, Opočenští zpěváčci, žáci a učitelé hudební školy).

„O další rozvoj hudebního života ve městě se ředitel Kratochvíl zasloužil organizováním vybraných koncertů, které byly pořádány od konce roku 1942, od 28.11., zpravidla o sobotních večerech. Byly to známé Opočenské hudební soboty, na kterých se obecenstvu představovali nejvýznamnější hudební umělci – například klavíristé prof. J. Páleníček, A. Holeček, violoncellista M. Sádlo, virtuoska na harfu M. Zunová a další hudební skladatelé a řada dalších neméně význačných osobností našeho uměleckého života. Hudební soboty pokračovaly i za nového ředitele J. Vedlicha. XXIX. Opočenskou hudební sobotou, konanou 25.11.1950, skončila v Opočně tradice těchto koncertů, které byly osm let součástí kulturního života města a jeho okolí.

Ivo Kašpar.

Ivo Kašpar.

Díky snaze učitelského sboru vzniklo začátkem roku 1953 při škole nové hudební těleso – Opočenské komorní sdružení, sestavené z učitelů, amatérů a žáků. Při koncertech vypomáhali i učitelé a žáci okolních škol, třeba z Dobrušky, Hronova, Pardubic a jiných. Opočenské komorní sdružení zaniklo v roce 1978. Koncerty vážné hudby pořádala i správa opočenského zámku na arkádách, na nádvoří i v obrazárně,“ pokračuje Ivo Kašpar.

V roce 1992 vznikla pak zmíněná Opočenská beseda, z iniciativy MUDr. Miloslava Mühlsteina, která se přihlásila k tradicím Občanské besedy. Vytkla si z cíl  pěstování kulturních tradic známých z dějin Opočna. Prvním předsedou byl zvolen učitel ZŠ v Opočně Ivo Kašpar. Svou činnost zaměřila na prezentaci koncertů vážné hudby, navazující přímo na Opočenské hudební soboty.

Tak se na v zámecké obrazárně, kostelech, letohrádku, v Kodymově národním domě, později i v kostele Panny Marie – městské koncertní síni, představili mnozí studenti pardubické konzervatoře a jejich profesoři, houslisté V. Snítil, I. Tomášková, J. Vašta, varhaníci V. Rabas, R. Hugo, M. Jakubíček, M. Novenko, cembalistka B. M. Willi, pěvecké sbory – VUS VŠCHT Pardubice, hradecký Smetana, Pěvecký sbor PF VŠP Hradec Králové, rychnovská Carmina, Chorus Coronae, Komorní filharmonie Pardubice, Škampovo kvarteto, Concordia duo, Ardor musicus, komorní orchestr Bon Art, Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod, violoncellisté S. Apolín, M. Nyikos (SRN), D. Weis, J. Škrdlík, Sue-Ellen Paulsen (Tasmánie), klavíristé H. Weisová, A. Bílek, J. Smýkal, M. Vojtíšek, R. Ardaševová, E. Šilarová, M. Allan (VB), kytaristé V. Bláha, S. Prunnbauer (SRN), kytarové kvarteto z Freiburgeru (Švýcarsko), H. Hope (VB), G. Grano (Itálie) a mnoho dalších, ale také Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř v pořadu Není nutno, nebo Mladý týnišťský big band.

Opočenská beseda uspořádala také výstavy, besedy, představila brněnské divadlo poezie Agadir, divadlo hudby uvedlo Händelova Mesiáše, několik večerů bylo věnováno opočenskému rodáku, hudebnímu skladateli L. Slukovi.

Již v r. 1995 byla Opočenská beseda pořadatelem Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles, na čtyři ročníky Mezinárodních mistrovských violoncellových kurzů prof. Apolína poté navázaly Hudební interpretační kurzy  violoncellisty J. Škrdlíka, Opočno bylo jedním z festivalových měst několika ročníků Mezinárodního kytarového festivalu Rychnov nad Kněžnou, víc než deset let je zapsáno v kalendáři festivalu neprofesionálních komorních sdružení Camerata nova Náchod, pravidelně se zde už léta konají koncerty Orlicko-kladského varhanního festivalu. Opočno vstoupilo do obecného  povědomí nejen jako město s bohatou kulturní tradicí, ale zejména svým každoročním cyklem 12 – 15 koncertů vážné hudby. Například ve „výročním“ roce  2008 přispěla Opočenská beseda cyklem Opočno hudební k oslavám 940. výročí první písemné zmínky Opočně v Kosmově kronice, ale i zejména k osmdesátým narozeninám opočenského rodáka a patriota, hudebního skladatele Luboše Sluky. V loňském roce v rámci cyklu Opočno hudební uvedla také koncert ke 140. výročí narození světoznámého malíře Františka Kupky, opočenského rodáka, v němž vystoupilo 22. září ART TRIO Praha. Za všemi těmito, i dalšími, akcemi stojí už  dvacet  let občanské sdružení Opočenská beseda.

Opočenská beseda byla také jedním z hlavních iniciátorů záchrany zdevastovaného kostela P. Marie a jeho přeměny na městskou koncertní síň, významně se finančně podílela (sbírky a benefiční koncerty) na zakoupení a restauraci původních varhan, její zásluhou byla restaurována socha sv. Josefa v areálu Starého hřbitova u kostela P. Marie. Opočenská beseda  nechala provést dendrologický průzkum dřevin a návrh parkové úpravy okolí kostela P. Marie. Pět let byla rovněž vydavatelem nezávislého čtrnáctideníku Opočenské noviny.

„Svou činností přispíváme zejména k povznesení hudební vzdělanosti a kultury města a regionu. Mimo jiné nás k tomu zavazují naši rodáci – hudební skladatel a pedagog František Zdeněk Skuherský, P. Josef Vorel, ze současných hudební skladatel Luboš Sluka, ale i vzpomínka na Jana Křtitele Vaňhala, který v Opočně dva roky působil jako varhaník. Naším cílem je připomínat i další regionální skladatele, jakými jsou například Hek, Voříšek, Jansa, Škroup, Marel,“ dodává Ivo Kašpar.

Letos se budou v Opočně věnovat historii a současnosti Opočenské besedy několika články v Opočenských novinách, a to zhruba od května, to znamená, před začátkem sezony – cyklu Opočno hudební 2012. Chystá se také výstavka v informačním centru.

Text a foto Irena Voříšková

Čtenářská diskuze
Tags: