„Oceňuji s jakou empatií občané k situaci přistoupili“

REGION – K bezpečnostním opatřením, která byla zavedena kvůli koronavirové epidemii v několika posledních měsících, přistoupili občané zodpovědně. V současném období dochází k rozvolňování těchto opatření. Krajského hejtmana Jiřího Štěpána jsme se zeptali:

DSC_5048

Foto: KHK kraj

Jak vy sám vnímáte situaci posledních několika týdnů s ohledem na dodržování bezpečnostních opatření občany Královéhradeckého kraje?
„Občané Královéhradeckého kraje, stejně jako celé České republiky, se k opatřením postavili velice zodpovědně. Podle mých informací nemusely bezpečnostní složky řešit žádné závažné případy porušování nastavených pravidel. V posledních dnech se epidemiologická situace zlepšuje.“

Ve svém úřadě trávíte nejen dny pracovního týdne, ale také soboty a neděle. Zapojujete se do pomoci při dodávkách potřebného materiálu. Jak se díváte na stávající sounáležitost lidí s ohledem na vzájemnou pomoc?
„Musím ocenit to, s jakou empatií přistoupila většina našich občanů ke zvládání nelehké situace, a jak velká vlna solidarity se mezi lidmi vzedmula. Množství dobrovolníků, kteří chtějí přispět ke zvládnutí epidemie, mne příjemně překvapilo. Na tomto místě chci poděkovat jim všem a samozřejmě také všem zdravotníkům, záchranářům, hasičům, policistům, zaměstnancům v sociální sféře, prodavačkám, řidičům a prostě všem, kteří na jakékoliv pozici pracovali a pracují na tom, abychom situaci zvládli.“

Co je v současné době pro Kraj a jeho občany podle vás nejdůležitější a proč?
„Nesmíme propadnout falešnému pocitu bezpečí a zásadně polevit v dodržování pravidel, která jsme si v posledních týdnech museli všichni vštípit. Nikdo z odborníků nedokáže s jistotou říct, jaký scénář nás v následujících měsících nebo letech čeká. Zároveň se ale chceme a potřebujeme vrátit k běžnému životu. Je nezbytné nadále dodržovat všechna platná nařízení, ale také používat zdravý rozum a odhadnout uměřenost. Tím mám na mysli třeba to, že pokud nyní očekáváme otevření zahrádek u restaurací, buďme v těchto případech obezřetní.“

Co se bude muset v Kraji pro budoucnost ještě zlepšit a proč?
„Musíme nastavit dlouhodobě funkční a efektivní systém distribuce ochranných pomůcek. Především v souvislosti s brzkým ukončením nouzového stavu. Nevíme, zda a kdy přijde druhá vlna nákazy a jakou bude mít intenzitu. Musíme však být dobře připraveni. Nyní řešíme centrální nákupy.“

Zvládají podle vás nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje stávající situaci?
„V krajských nemocnicích se nákaza koronavirem neobjevila. Nemocnice byly připraveny, včetně odběrových míst pro testování na koronavirus. Zároveň je ale nutné zhodnotit činnost zdravotnického holdingu, který nemocnice řídí, zda veškeré mechanismy na počátku epidemie byly správně nastaveny.“

Měl jste v poslední době možnost zajet do Orlických hor, konkrétně do oblasti Rokytnice v Orlických horách? Jak hodnotíte tamní situaci?
„Do Orlických hor jezdím pravidelně a trávím zde maximum svého volného času. Okolí Rokytnice v Orlických horách znám velmi dobře. Naposledy jsem přímo v Rokytnici obdivoval zrekonstruované fotbalové kabiny, na které přispěl Královéhradecký kraj. A také, jak pokračují opravy památek a kostelů v místním regionu. Epidemiologická situace Rokytnicka se naštěstí nijak nevymyká mírnému průběhu nákazy v celém rychnovském okrese.“

Jakým způsobem a kde v současné době relaxujete, pokud máte možnost?
„Relaxuji především na chalupě v Orlických horách. Odpočinu si při jakékoliv manuální činnosti na chalupě nebo v okolí chalupy. Ať je to práce s motorovou pilou, nebo obecně práce se dřevem. Na druhou stranu, do elektrikářských prací se nepouštím, to dřevo a kámen jsou jistější „parketa“.“

Co byste vzkázal občanům Královéhradeckého kraje do následujících dnů?
„Aby vytrvali ve svém odhodlání, byli ohleduplní, pomáhali a chránili ty nejzranitelnější. A především, aby si zachovali nadhled a víru v sebe sama a v naši společnost.“

Čtenářská diskuze