Obvinění bylo účelově vykonstruované

Předvolební boj, intriky, podvrhy, falešné a zavádějící informace. Mnoho spekulací provázelo obvinění a následná obžaloba dnes již bývalé vedoucí Technických služeb Mileny Tarkowské v uplynulých dvou letech. Ta byla po dlouhém procesu dokazování neviny zproštěna minulý týden Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou obžaloby v plném rozsahu.

KOSTELEC N. O. – Rozsudek okresního soudu poukázal na charakter minulého vedení Kostelce nad Orlicí, které přišlo s obviněními v mnoha oblastech hospodaření Technických služeb – údajné podvrhy faktur, zavádějící audity, finanční zprávy a mnoho dalších „důkazů“ mělo upozornit na údajné nekalé jednání, kterého se měla Tarkowska dopustit.

První volební den, 10. října 2014, byla odvolána z funkce, byl jí zablokován přístup do areálu Technických služeb v Kostelci n. O., odebrán služební telefon stejně jako notebook.

Vše podle tzv. neprůstřelných důkazů mělo poslat Milenu Tarkowskou za vězeňské mříže.

Padala také ostrá slova na sociálních sítích. Tarkowska se od prvního okamžiku bránila.

Tarkowska se od prvního okamžiku bránila a tvrdila, že nic z toho, co jí je podsouváno tehdejším tajemníkem města, se nezakládá na pravdě. Byl zpracován i audit, který měl její vinu potvrdit. Potvrdilo se však pouze to, že audit byl zpracován bývalým vedením tendenčně na základě účelově podstrčených a nekompletních materiálů. Jedna z komisí města Kostelec, která pár měsíců důkladně a pečlivě zkoumala předložené „důkazy“ o vině

Tarkowské, shledala jen to, že byla řádnou a pečlivou pracovnicí. Jeden ze svědků, bývalý radní, minulý týden u okresního soudu poznamenal, že výběr Tarkowské na místo vedoucí Technických služeb byl jedním z mála dobrých rozhodnutí minulého vedení města.

Emaily si vyložili po svém

„Nechápala jsem, co se děje, a nejsem si vědoma, že bych kdy úmyslně poškodila Technické služby. Nevěřím, že by tak náhle došlo ke zjištění nějakých nedostatků, pět dní před zahájením voleb. To ani není možné. Podle mého názoru je to účelově vykonstruované a dlouhodobě připravované,“ hájila se před dvěma lety Tarkowska.

Obžalována byla pro zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, kterého se měla dopustit tím, že komunikovala s potenciálními dodavateli zařízení pro Technické služby. Součástí trestního oznámení bylo několik e-mailů, které bývalé vedení dohledalo v jejím počítači a které si vyložilo jako zakázané.

Zametali po sobě stopy

Jak však v řízení vyšlo najevo, důvody, pro které e-maily vznikly, byly zcela vytrženy z kontextu. Postupně vyplouvaly na povrch zákulisní triky, které ukázaly také na nekorektní manipulaci s pracovním notebookem Tarkowské. E-mailovou korespondenci, kterou prověřovala soudkyně u posledního hlavního líčení, se totiž obhajobě podařilo zrekonstruovat a doplnit, přestože bývalý tajemník Jaroslav Brandejs veškerou svou korespondenci a dokumenty po svém odchodu z úřadu pečlivě zlikvidoval, a to co zbylo, bylo jen torzem skutečnosti.

Zajímavým zjištěním soudu také bylo, že notebook, který měl obsahovat klíčové informace k usvědčení Tarkowské, byl dva měsíce k dispozici tehdejšímu vedení města. Proč musel být IT pracovníkem města tehdy vydán a z jakých důvodů byl tak potřebný, zůstává otázkou.

Jak odpověděl na dotaz advokát Jan Rejzl, obhájce Mileny Tarkowské:

„Obhajoba musela zasadit celou událost do širšího kontextu. Ukázalo se, že jednání paní Tarkowské bylo vedeno snahou pomoci městu, ne naopak“.

Tarkowska byla těsně před vánočními svátky 2014 do funkce nově zvoleným vedením města navrácena a teprve letos v létě ukončila na vlastní žádost pracovní poměr.

HELEN HALLER

 

Vyjádření z radnice

“Bylo krátce po volbách, aniž jsme se stihli rozkoukat, museli jsme se popasovat s trestním oznámení podané bývalým vedením města na vedoucí technických služeb. Osobně jsem Milenu Tarkowskou neznal. Potkali jsme se jednou nebo dvakrát ve dveřích úřadu a věděl jsem, že kandiduje do zastupitelstva města. S odstupem času jsem rád, že jsem hlasoval pro zrušení výpovědi. Obdivuji statečnost a odvahu paní Tarkowské, která se nebála a soud potvrdil, že nic neukradla”, doplnil místostarosta Kostelce Tomáš Kytlík

Čtenářská diskuze