Obraz života v obci vytvářejí občané

Největší místní chloubou je opravená zvonice

KOSTELECKÉ HORKY – Obec dokončila v letošním roce další etapu revitalizace prostoru návse, která se týkala opravy místní zvoničky. „Na základě dochovaných archívních materiálů, zápisů z kronik a dobových  fotografií jsme zhotovili projektovou dokumentaci, podle níž jsme se jí snažili navrátit její původní vzhled,“ řekl Orlickému týdeníku starosta obce Luděk Luňák. Nově bylo vyrobeno uložení zvonu na dubovém jařmu, vyměněno srdce a proces zvonění byl automatizován. „Do jaké míry se nám rekonstrukce povedla, můžete posoudit sami při návštěvě naší malebné vesničky,“ dodal k opravě zvoničky starosta.

Výsadby nové zeleně se dočkalo také okolní prostranství, opraven byl rovněž křížek v polích u „Záduše“. Opravné práce se uskutečnily za podpory MAS Nad Orlicí o.p.s. v rámci projektu „Oprava památek na dohled z Homole“, přišly na tři sta devět tisíc tři sta padesát tři korun.

Rekonstrukce čeká vodárnu i komunikace 

Příští rok by se chtěla obec pustit do dlouho odkládané rekonstrukce obecní vodárny za jeden milion tři sta tisíc korun. Opravy by se měly dočkat také další úseky místních komunikací v návaznosti na již opravené části, přičemž bude záležet na daných prioritách při sestavování rozpočtu obce. „Do konce letošního roku již žádnou velkou akci neplánujeme. Plánujeme pouze akce místního charakteru zaměřené na setkání zdejších obyvatel,“ uzavřel s úsměvem Luděk Luňák.

Foto: OÚ Kostelecké Horky

Čtenářská diskuze