Obnova poutního kostela sv. Václava na Chloumku

HRADECKO – Na záchranu kostelíka na Chloumku nedaleko Hradce Králové se snaží Spolek na jeho obnovu získat finanční prostředky. Na rekonstrukci tohoto památkově chráněného souboru staveb přispěla také Nadace ČEZ částkou 400 tisíc korun.

Spolek na obnovu kostela sv. Václava na Chloumku se rozhodl opravit a zrekonstruovat jedinečný soubor památkově chráněných objektů – renesanční kostel sv. Václava, zvonici s domkem hrobníka a hřbitov s obvodovou zdí. Zároveň se ve spolupráci se zkušenou architektonickou kanceláří rozhodl umístit do prostoru areálu moderní, ale svým minimalistickým pojetím, zajímavý architektonický objekt, a tím umožnit do tohoto pietní místa vrátit duchovní a společensko – kulturní život. Zmíněné vize nelze realizovat bez zajištění finančních prostředků, i to je posláním Spolku.

Areál na vrchu Chloumek u obce Habřina byl v minulosti vždy součástí duchovního a společenského života a historie místních obyvatel. Konaly se zde velké bohoslužby, svatováclavské poutě, oslavovala se zde památka svatého Václava, patrona České země. V průběhu minulého režimu byl význam tohoto místa potlačován a upadal.

„Naší snahou je obnova tohoto tradičního pietního místa, oživení jeho duchovních tradic v propojení s moderním kulturním a společenským životem a jeho zařazení na mapu architektonických a kulturních míst Královéhradeckého kraje. Velice si vážíme podpory Nadace ČEZ. Rádi bychom obnovili a opravili památkově chráněné objekty a zároveň realizovali stavbu moderního víceúčelového objektu, takzvaného „rondelu“, tedy zapuštěné stavby pod úroveň povrchu, která by sloužila jako pietní místo, místo pro meditaci, ale zároveň by umožnila plnit funkci příležitostné galerie a zázemí pro konání kulturních a společenských akcí, které však musí svým charakterem respektovat pietu místa. Díky příspěvku Nadace ČEZ se nám podařilo dokončit stavební dokumentaci potřebnou pro podání žádosti o územní, resp. stavební povolení.  Čeká nás však ještě dlouhá a náročná cesta,“ uvedl Josef Pácalt, předseda správní rady Spolku na obnovu areálu kostela sv. Václava.

Zeman se ukrýval před cizím vojskem v jezevčí noře

Projekt navazuje na již provedené úpravy krajiny – obnovu polních cest a pěšin, výsadbu alejí, zřízení cyklistických odpočívadel (i zde se na jejich vybudování podílela Nadace ČEZ) a obnovu mezí. Do prostoru mezi areál kostela a novodobý hřbitov bude umístěn prvek krajinné architektury (takzvaný „land art“), již zmíněný „rondel. Jedná se o kruhový objekt, který bude zapuštěn v zemi (celý koncept vychází z legendy vzniku poutního místa, kdy se český zeman ukrýval před postupem cizího vojska v jezevčí noře a jako dík za své přežití vybudoval na místě kapli, a který umožní konání různých akcí tedy výstavu, koncert vážné hudby, vhodné divadelní představení nebo letní výtvarnou školu, ale i akcí duchovního charakteru jako je konání poutí pod širým nebem. Rekonstruovaný dům hrobníka, se kterým bude objekt propojen, umožní umístění informační kanceláře a vytvoří i vhodné zázemní pro účinkující a návštěvníky. Po obvodu krytého ochozu je navržena galerie, kde mohou být umístěny jak objekty (sochy) tak informační panely, nádvoří se stane velkými slunečními hodinami. V případě nepříznivého počasí bude možné atrium zastřešit lehkou konstrukcí. Veškeré prostory jsou volně bezbariérově přístupné.

Kostel svatého Václava na Chloumku je římskokatolický poutní kostel na vrchu Chloumek v obci Habřina. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Čtenářská diskuze