Obecní úřad dostal před koncem roku nový kabát

Opravili veřejné osvětlení a ošetřili lipovou alej u hřbitova

MOKRÉ – Jako nový je po rekonstrukci zdejší obecní úřad. Stavební práce začaly v roce 2009 a skončily letos. „První dotaci jsme získali v roce 2009. Nechali jsme vybudovat vodovodní přípojku a kanalizaci. V roce 2010 bylo vybudováno sociální zařízení a úřad se přesunul do místnosti bývalého skladu. Tím se rozšířila i knihovna. Po roční přestávce jsme letos získali poslední dotaci na dokončení objektu, který dostal nový kabát a provedli zateplení střechy. Celkové náklady byly jeden milion čtyři sta třicet pět tisíc sedm set devadesát jedna korun, z toho obec investovala osm set sedmdesát pět tisíc sedm set devadesát korun z vlastních rozpočtových zdrojů,“ řekla Orlickému týdeníku starostka obce Blanka Kučerová.

Pro kvalitnější život

U příležitosti dokončení celé rekonstrukce se uskutečnilo 1. prosince v podvečer slavnostní odhale- ní znaků na budově obecního úřadu, knihovny a zároveň byla zhotovena pamětní pohlednice obce Mokré se znakem a pamětní razítko, kterou si všichni hosté odnesli na památku. Atmosféru doplnilo sváteční rozsvícení vánočního stromu. „Letos jsme ještě provedli kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení za šest set sedmdesát devět tisíc korun a ošetření lipové aleje na cestě ke hřbitovu v hod- notě sto čtyřicet tři tisíc korun. Obě akce samozřejmě s podílem dotací,“ řekla k dalším obecním investicím Blanka Kučerová. V současné době září úřad uprostřed obce novotou, občané mají k dispozici novou knihovnu s prostory pro setkávání i hernu pro děti. „Máme nové sociální zařízení i kuchyňský koutek, také lepší zázemí pro čtenáře i nečtenáře. Už se tady nescházejí jenom děti, ale konají se tady různé výstavky, menší výtvarná tvoření, setkání jubilantů a našich ženských,“ doplnila knihovnice a obecní kronikářka Dagmar Honsnejmanová. Úřad i knihovna jsou otevřeny pro veřejnost téměř nepřetržitě.

Historie budovy

Po roce 1990 sídlil úřad v bytě budovy mateřské školy. Objekt stojí na okraji obce a tak zastupitelé hledali prostory, které by byly blíž jejímu centru. „Bývalá hospoda se vrátila v restituci, tak padl los na budovu hasičské zbrojnice. V roce 1996 se Obecní úřad Mokré přestěhoval z mateřské školy do budovy již bývalé hasičské zbrojnice a v roce 1997 se začal o tyto prostory dělit s knihovnou. Zpo- čátku to stačilo, ale tím, jak rostla jeho agenda a sílil zájem čtenářů, začalo se uvažovat o rozšíření. Navíc jsme byli snad poslední obec s úřadem bez sociálního zázemí,“ uvedla Dagmar Honsnejmanová. Obec nechala vypracovat projekt na rekonstrukci včetně zateplení střechy, sociálního zázemí a rozšíření knihovny. V té době byla téměř bez prostředků, protože investovala do plynofikace. Její vedení tedy začalo z jiného konce – zviditelňovat obec.

Reprezentace obce

Stalo se tak prostřednictvím činností, které pomohly Mokrému k penězům. V první řadě šlo o prezentaci obce na webových stránkách, které vznikly v závěru roku 2003. Ty se pak od roku 2004 umísťovaly s jedinou přestávkou v roce 2011 na předních místech soutěže Zlatý erb Královéhradec- kého kraje i celorepublikově. Druhou činností, která obec posunula do povědomí okolí, byla a je činnost v knihovně, která se v roce 2009 stala Knihovnou roku Královéhradeckého kraje. Třetím úspěchem a dalším krůčkem k financím bylo druhé místo v soutěži Vesnice roku 2011 Královéhra- deckého kraje, kdy získala Modrou stuhu za společenský život.

Dodejme, že první zmínka o obci Mokré je podle kronik z roku 1390. Pokud vynechá dalších šest set let historie, i když byla jistě zajímavá, byl pro ni nejdůležitější rok 1990. V tomto roce, přesněji dne 25.11.1990, se obec na přání většiny občanů oddělila od Opočna a opět vrátila k samostatnosti.

 

Fotky: Archiv obec Mokré

 

Čtenářská diskuze
Tags: ,