O volbách s politologem Milanem Školníkem

REGION – Letošní podzimní volby, které se uskuteční tento pátek a sobotu, jsou na Rychnovsku pouze komunální. Voličům při vhození obálek do urny letos nepopletou hlavy senátní volby, které v některých obcích probíhají.

Na několik otázek týkajících se voleb nám odpověděl Milan Školník z Katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Milan Školník - volby

Na několik otázek k letošním komunálním volbám odpověděl politolog z hradecké univerzity Milan Školník.
Foto: Marek Dvorský

Je o komunální volby mezi voliči zájem?
„Ze strany voličů je, ale trend je spíše takový, že čím menší obec, tím větší volební účast. Je to logické. V obcích do dvou tisíc obyvatel se povětšinou všichni znají a na volebních lístcích, které jim doputují do schránky, tak naleznou spoustu svých přátel, sousedů, členů různých spolků atd. Před čtyřmi lety se účast vyšplhala na čtyřicet čtyři procent, srážela ji hlavně velká města, kde už ten vztah mezi voličem a kandidátem není tak osobní. Menší je zájem kandidátů, ve srovnání s předchozími volbami jich kandiduje až o sedmnáct tisíc méně. Z toho více než třicet procent tvoří ženy, což je ale stejný počet jako minule, k žádnému procentuálnímu nárůstu žen na kandidátkách tedy nedošlo.“

Jak budeme volit zastupitelstvo?

„Zastupitelstvo ve své obci si navolíte tak, že buď zakřížkujete kandidátní listinu, na které jsou uvedena jména vašich favoritů a tím pádem dostanou hlasy všichni kandidáti na listině, anebo můžete křížkovat jména kandidátů napříč kandidátními listinami. Mějte ale na paměti, že můžete dát maximálně tolik křížků, kolik členů zastupitelstva se volí. V opačném případě je váš hlas neplatný a hlasy pro vaše favority se nezapočtou. Je tu ještě třetí varianta vyplnění volebního lístku a tou je kombinace obou možností. Osobně ji ale příliš nedoporučuji, protože v ní může udělat chybu nejen volič, ale i sčítací komisaři. Tento způsob volby spočívá v tom, že zakřížkujete kandidátní listinu a na jiných listinách ještě označíte jednotlivé kandidáty. V ten moment musí komise nejprve spočítat hlasy pro zaškrtnutí kandidáta a až pak dopočítat, kolik zbylo hlasů pro označenou kandidátní listinu, a to dle pořadí kandidátů na listině. Právě v tom dopočítávání se nejvíce chybuje. Komisaři jsou koneckonců lidské bytosti. V sobotu padne druhá hodina odpolední a každý chce mít sčítaní po dvou dnech sezení co nejrychleji za sebou, soustředěnost po šestnácti hodinách sledování dění ve volební místnosti navíc klesá. Třetí varianta označení hlasovacího lístku ale přitom vyžaduje nejvíce pozornosti.“

Jak je to s přednostními hlasy u komunálních voleb?
„Komunální volby jsou v naší české kotlině ty nejzrádnější. Hlas pro kandidáta je totiž v první řadě hlasem pro celou kandidátní listinu, čím více hlasů kandidátní listina bude mít, tím více jejich kandidátů na základě pořadí v zastupitelstvu zasedne. S pořadím kandidátů na listině zahýbe pouze to, pokud má kandidát více než deset procent hlasů než činí průměr všech kandidátů z listiny.“

Může podle vás u voleb docházet k podvodům?
„Dochází spíše k chybám, a to jak na straně komisařů při sčítání, tak i voličů při označování lístku. Stejně tak dochází k nenaplněným očekáváním ze strany voličů. Neplatí, že kandidát s největším počtem hlasů se automaticky stává starostou. Volí se pouze obecní zastupitelstvo. Starosta je zvolen až na prvním jednání zastupitelstva, stává se jím zastupitel, jenž od svých kolegů získá nadpoloviční většinu hlasů. Na podvody není příliš prostoru, když komisaři počítají ve dvojicích a navzájem se kontrolují. Ani manipulace s volební urnou nepřichází v úvahu, pokud je přes noc správně zapečetěna. Paradoxně co je největším strašákem zejména starostů v malých obcích, je zákonná povinnost vyvěšení vlajky. Ani ne tak skutečnost, že ji musí vyvěsit, jako spíše to, že volební dny představují unikátní možnost, jak ji odcizit. Česká vlajka se pochopitelně hodí fanouškovi jakéhokoliv sportu, ve kterém se soupeří na mezinárodní úrovni. Během každých voleb se objeví zpráva, že někde došlo ke krádeži vlajky z obecního úřadu a bylo by zázrakem, kdyby letošní volby byly výjimkou.“

Jak jsou zastupitelé finančně ohodnoceni?
„V tomto případě je třeba rozlišovat mezi dvěma druhy funkcionářů. Někteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni ze zaměstnání, ti pobírají pevně danou měsíční odměnu a pak tu jsou takzvaní neuvolnění zastupitelé, kteří pracují pouze za takovou odměnu stanovenou jim do určité výše zastupitelstvem, a přitom dál docházejí do zaměstnání. Nutno podotknout, že ve druhém případě se jedná o výrazně nižší finanční příjem. Tak jako tak záleží na rozhodnutí zastupitelů. Většinou výše odměny vychází z finančních možností obce, z tradice, ale i z osobního rozhodnutí samotného funkcionáře, který se může rozhodnout, že volenou pozici bude vykonávat neuvolněně, aby šetřil obci peníze. Vždy je třeba být skutečně velkorysý vůči těm, kteří vykonávají funkci neuvolněně. Brát v úvahu fakt, že aby mohli pro obec fungovat pouze za stanovenou odměnu a tím pádem šetřit obecní rozpočet, musí nejprve někde pracovat a až potom, nejčastěji ve svém volném čase, řídit obec. Úctu zasluhují i uvolnění starostové v obcích, kde je například jen jeden obecní zaměstnanec, a to ještě třeba na zkrácený úvazek, nebo kde mají jen externí účetní, protože v ten moment je drtivá většina činnosti jen a pouze na bedrech hlavy obce. Agendě, která obcím navíc neustále narůstá, se starosta nevyhne, ať už je uvolněný, anebo neuvolněný.“

Čtenářská diskuze
Tags: ,