O elektronické předávání lékařských zpráv je velký zájem

2-13_shutterstock_75707743

 

REGION - Už více než osm desítek praktických a odborných lékařů z Náchodska využívá podle informace Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje elektronický systém eZpráva, další lékaři se do systému v těchto týdnech přihlašují.

Na Náchodsku tak již funguje třetí největší síť v ČR a velký zájem lékařů o elektronické zasílání lékařských zpráv ukázalo i pracovní setkání, kterého se první říjnovou středu zúčastnily bezmála tři stovky lidí z řad odborné veřejnosti. Projekt jim osobně představil otec myšlenky, primář dialyzačního střediska v Mostě Petr Machek, který začal myšlenku elektronizace rozvíjet v roce 2013. Na pracovním setkání lékařů a představitelů Oblastní nemocnice Náchod vystoupil také náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Aleš Cabicar.

„Elektronické propojování praktických a odborných lékařů v terénu se specialisty v náchodské nemocnici přispívá ke zkvalitnění péče o pacienty, kteří se mohou spolehnout, že informace o jejich zdravotním stavu budou mít jejich ošetřující lékaři okamžitě po kontrole či vyšetření,“ řekl Cabicar.

Žádanky na vyšetření, laboratorní výsledky nebo závěry odborných vyšetření putují díky eZprávě mezi lékařem, nemocnicí a laboratořemi v reálném čase, podobně, jako například u e-mailu. Lékař, který například propouští pacienta z nemocnice při sepisování zprávy, pouze klikne, že kopii dokumentu má dostat pacientův praktický lékař, kterému ihned zpráva přijde do jeho počítače. Stejně tak funguje systém elektronické komunikace mezi ordinacemi a nemocničními laboratořemi. Náchodská nemocnice do eZprávy připojila také svá lůžková oddělení.

„Projekt eZprávy je skvělým způsobem, jak více chránit citlivá data pacientů. Proto jsme elektronický přenos lékařských zpráv začali v našem regionu rozvíjet už před rokem. Pro nemocnici je výhodný i ekonomicky,“ vysvětlila ředitelka Oblastní nemocnice Náchod Ivana Urešová.

Elektronické předávání informací o zdravotním stavu pacienta ulehčuje práci jak praktikům a specialistům, tak i pacientům, kteří už nemusí přenášet papíry z jedné ordinace do druhé, informace o výsledcích vyšetření proudí mezi lékaři spolehlivě a rychle. Lékařům díky eZprávě také ubyla administrativa – neustálé přepisování nálezů z lékařských zpráv do své kartotéky.

Největším benefitem systému je podle jeho zakladatele odstranění nedorozumění mezi lékaři.

„Stává se, že pacient nedoručí lékařskou zprávu od jednoho lékaře k druhému a pak nedokáže odpovědět na otázku, jaké mu odborný lékař předepsal léky. EZprávou přijde praktickému lékaři tato informace dříve, než pacient opustí ordinaci specialisty,“ doplnil Petr Machek.

Aktuálně je připojeno více než 1800 zdravotnických organizací z celé ČR a lékaři si prostřednictvím eZprávy denně zasílají přibližně 6500 zpráv. Do systému se v současnosti připravuje například také implementace E-neschopenek.

Čtenářská diskuze