Nový rok přinesl novinky v nemocenském pojištění

REGION – Nový rok přinesl řadu novinek, změnám se nevyhnulo ani nemocenské pojištění.

patient-841165

I nemocenská projde elektronizací.
Foto: Pixabay.com

S účinností od 1. ledna 2019 se zvyšuje rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění z částky 2 500 Kč na částku 3 000 Kč. Redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění se zvyšují v 1. redukční hranici na částku 1 090 Kč, ve 2. redukční hranici na částku 1 635 Kč a ve 3. redukční hranici na částku 3 270 Kč.

Od 1. července 2019 by měla náležet zaměstnancům náhrada mzdy nebo platu i za první tři pracovní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti. Poskytování náhrady mzdy nebo platu za první tři pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti již schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, návrh však ještě musí projednat Senát a podepsat prezident republiky.

Více se dozvíte v aktuálním vydání Orlického týdeníku

Čtenářská diskuze