Nový ředitel galerie Alexander Peroutka se představil

NÁCHODSKO – Novým ředitelem Galerie výtvarného umění v Náchodě se stal od 1. ledna 2022 Alexander Peroutka, který je v uměleckých kruzích známý jako postkonceptuální umělec a sochař. Dlouhá léta působil v zahraničí a mezinárodní zkušenosti hodlá na nové pozici naplno využít.

Alexander Peroutka se narodil v roce 1975 v podhůří Krkonoš a umělecké studium zakončil doktorským titulem na FAVU v Brně. Během studií absolvoval studijní pobyty na SUNY Cortland v USA a Royal Institute of Art ve Švédsku. V roce 2020 nastoupil do galerie v Náchodě na pozici kurátora a od letošního roku se stal jejím ředitelem. Ve volných chvílích ho jako nadšeného sportovce můžete potkat na lyžích, na kole nebo na túře v horách.

„Moje profesní kariéra započala v 90. letech a je postavena na vytrvalém následování ideálů, které jsem si v tomto intenzívním období formuloval. Bez jisté míry tvrdohlavosti by projekty spojené s provozem současného umění nebyly reálné. Na počátku 90. let jsem byl členem avantgardního performativního a hudebního seskupení B-612 v Trutnově a jeho okolí. Pozdější vysokoškolské studium mi umožnilo osobní kontakt s širším nejen akademickým světem, a to jak u nás, tak i např. v USA nebo ve Švédsku. Započatý živý kontakt s globálním provozem umění se stal neodlučitelnou složkou mé autorské, kurátorské a publikační praxe i mého osobního života. Během období profesního vývoje jsem měl možnost se konfrontovat s mnoha osobnostmi současného světa umění. Svým pedagogickým a uměleckým vyjádřením mě během studií na AVU zásadně ovlivnil sochař Aleš Veselý, jeho postoj k tvorbě, práci s lidmi a k fungování umělce v globálním prostředí. Dále mě ovlivnili autoři jako Apolonija Šušteršič – dříve KKH Stockholm, kteří mě uvedli do prostoru, dalo by se říci, umělecké nebo kulturní diplomacie,“ informoval Alexander Peroutka.

Galerie je proslulá sbírkou ruského umění

Galerie v Náchodě je proslulá svojí sbírkou ruského umění z období 19. a první poloviny 20. století, stejně tak regionálním uměním.

„Akvizice budou probíhat ve smyslu našich cílů, kam patří i sbírka ruského umění směrem do současnosti. Je zde mnoho aktuálních poloh, kde se ruské umění prolíná s naší současnou uměleckou scénou. Jsou autoři, kteří zde dlouhodobě působí a patří mezi mladší generace. Reprezentují univerzální jazyk, kterým dnešní umění komunikuje, a jsou úspěšní na současné české, případně i evropské scéně. Naše instituce se bude dále věnovat tématu umění v kontextu vztahů Východu a Západu. Toto téma budeme zpracovávat pomocí současných uměnovědních nástrojů, včetně publikační činnosti. Naši geografickou pozici budeme nadále promítat do naší akviziční politiky. Důraz ale klademe na význam pro budoucnost naší instituce a na pružné fungování sbírky, a samozřejmě na oborovou odbornost. Současné umění není svázáno s konkrétním materiálem a nástroji, akvizice zohlední i takové polohy, jako je například akční umění,“ dodal Peroutka.

Čtenářská diskuze