Nové zázemí pro kavárnu Láry Fáry a výuku dětí

REGION – Tento týden startuje rekonstrukce objektu v Hurdálkově ulici v Náchodě, ve kterém je umístěna kavárna Láry Fáry a výukové centrum Helen Doron.

Stavbu bude provádět společnost STAVIX s.r.o., která v těchto dnech připravuje staveniště, realizuje oplocení a zábor části ulice Hurdálkova. Provoz zde bude po dobu provádění stavebních prací omezen, ale ulice zůstane průjezdná.

Předmětem rekonstrukce je i půdní vestavba nových tréninkových bytů pro potřeby neziskové organizace Pferda (více zde https://www.pferda.cz/) a rozšíření učeben jazykové školy Helen Doron (https://www.helendoron.cz/nachod/).

Obě organizace před zahájením stavby čekalo stěhování do náhradních prostor. Jazyková škola Helen Doron již od začátku školního roku 2021/22 funguje v náhradních prostorách v budově Na Hamrech a kavárna Láry Fáry bude od pondělí 28. března nabízet své služby v bistru Pecka na Kamenici.

Stavební úpravy objektu čp. 371 v ulici Hurdálkova přijdou na bezmála 6,65 mil. Kč.

„Obě zmíněné organizace jsou dlouhodobými nájemci těchto prostor v majetku města Náchoda a máme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Kavárna Láry Fáry má v centru města již své nezastupitelné místo, lidé sem rádi chodí a svou návštěvou podporují dobrou věc. I proto jsme se rozhodli v rámci rekonstrukce objektu ve vlastnictví města zohlednit i jejich další rozvoj,“ upřesnil náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka.

Čtenářská diskuze