Nové výstavy a koncepci představuje Orlická galerie

RYCHNOV N. K. – Umělecká galerie největšího regionálního města nabízí další poutavé výstavy.

Michal Burget Krrajina zítřka_w

Uvidíte na výstavě – Michal Burget: Krajina zítřka.
Foto: Galerie RK

Tři nově otevřené výstavy můžete navštívit od konce měsíce května v Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou. Úprav se mj. dočkala i stálá expozice věnovaná dílům malířů Orlických hor a Podorlicka.

Hned dvě z nových výstav jsou retrospektivní. První z nich je věnována osobitému výtvarníkovi a grafikovi Jiřímu Samkovi, jehož práce nesou nezaměnitelný rukopis.

„Samkova díla byla a jsou opakovaně oceňována jak u nás, tak na mezinárodních grafických výstavách a sympóziích. Jeho grafiky potěší nejen odborníky, ale i obyčejného návštěvníka,“ řekl kurátor Orlické galerie Vlastislav Tokoš.

Výstava mapuje tvůrčí cestu Samka od 80. let minu- lého století po současnost.

Samkův vývoj od klasických linorytů

„Zachycen je Samkův vývoj od klasických linorytů po svébytnou autorskou techniku linorytu tištěného z hloubky. Kromě minimalistických černobílých kompozic jsou na výstavě k vidění barevné grafické listy. Jiří Samek hovoří výtvarným jazykem o svém obyčejném životě. S láskou poukazuje na prožívanou každodennost. Objevuje krásu tam, kde by ji jiní nehledali. Motivem se mu stali konstrukce garáží, zasněžené skleníky, staré patníky na okrajích cest nebo poslední zasněžená stébla trávy,“ doplnil Vlastislav Tokoš.

Druhá z retrospektivních výstav Orlické galerie je věnována osobitému výtvarníkovi Michalu Burgetovi. Ten je, stejně jako výše jmenovaný Jiří Samek, rodákem z Náchoda.

„Výstava umístěná v sálech západního křídla druhého patra Kolowratského zámku se snaží obsáhnout všechny dosavadní roviny Burgetovy tvorby a zaznamenat její vývoj v určitém časovém horizontu,“ upřesnil Vlastislav Tokoš.

Zajímavý je samotný koncept výstavy, kdy je námět obrazu mj. zpracován v kresbě, grafice nebo akvarelu. V díle Michala Burgeta je možné často vidět nejvyspělejší vojenskou techniku nečekaně zakomponovanou do tradičně pojaté krajiny.

V pořadí třetí z nových výstav je věnována Věře Jičínské. Jméno umělkyně není příznivcům Orlické galerie třeba dlouze představovat. Výstava s mnohoznačným názvem poukazuje na to, jak je tvorba této autorky mnohovrstevnatá.

„Prezentována jsou díla z několika malířských tematických okruhů připomínající studium Věry Jičínské v Paříži, její pobyt v Bretani i řadu jejích dalších inspiračních zdrojů. Kromě prací na plátně a papíře jsou představeny osobní předměty dochované v pozůstalosti autorčina manžela Prokopa Laichtera,“ dodal Vlastimil Tokoš.

V rámci výstavy jsou představeny práce zapůjčené z nově objevené autorčiny soukromé sbírky. Veřejnost je měla možnost naposledy vidět před půl stoletím.

S novou sezonou prošla změnami i stálá expozice Orlické galerie věnovaná tvorbě malířů Orlických hor a Podorlicka. Nově představuje tvorbu umělců v jiném kontextu, než bylo dosud obvyklé. Díla jsou komponována do tematických celků a evokují imaginární cestu. Úmyslem bylo vytvořit dojem procházky krajinou, kde návštěvník projde lesem, odkud se může vydat buď vzhůru do Orlických hor, nebo sejít k okrajům lesů do polí poblíž vesnic a měst. Můžete se mj. vydat po silnicích nebo prašných cestách, na nichž budete potkávat další lidi. Díky tematickému rozdělení výstavy je možné sledovat, jak konkrétní námět oslovil umělce. Pomyslnou cestu stálé expozice Orlické galerie doprovází zvučná jména umělců – Antonín Slavíček, Antonín Hudeček, Vincenc Beneš, Václav Špála, Bedřich Piskač nebo Otakar Nejedlý

Čtenářská diskuze