Nové dotační výzvy z Programu rozvoje venkova budou brzy vyhlášeny

KOSTELECKÉ HORKY – V polovině dubna bude vyhlášena 6. výzva z dotačního programu Program rozvoje venkova – osa LEADER. Tuto výzvu vyhlašuje občanské sdružení NAD ORLICÍ v souladu se Strategickým plánem s názvem LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ. Orlický týdeník se dotázal na podrobnosti Bc. Martiny Lorencové, administrátorky projektů LEADER a finanční manažerky projektu venkovských škol z místní akční skupiny NAD ORLICÍ.

„O finanční dotaci se poté mohou ucházet obce z území Kostelecka, Choceňska, Týnišťska a Třebechovicka, jejichž mapa je vlastně územím MAS pro tuto oblast a nachází se včetně dalších informací na našem webu  www.nadorlici.cz. Podpora je realizována formou zpětného proplácení uznatelných nákladů, projekty je třeba tedy nejprve plně profinancovat z vlastních zdrojů a teprve poté žádat o proplacení na základě odpovídajících dokladů. Celkový objem rozdělovaných prostředků bude pro tuto výzvu v částce 3.835.000,- Kč. Žadateli mohou být obce, příspěvkové organizace zřízené obcí, nestátní neziskové organizace, případně občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, církve a jejich organizace, zájmová sdružení právnických osob, jsou-li jejich členy obce. Dále to mohou být u některých částí výzvy zemědělci a podnikatelé v oblasti cestovního ruchu nebo i majitelé či nájemci lesů.“ upřesňuje Bc. Martina Lorencová.

Za Orlický týdeník se ptal Libor Koldinský

Čtenářská diskuze