Nová kniha představí Sedloňov na pohlednicích

SEDLOŇOV –Regionální literaturu obohatila nová publikace zaměřená na horskou obec Sedloňov.

kniha sedloňov

Publikace zachycující historii obcí nebo regionů prostřednictvím historických pohlednic jsou velmi populární. Má to samozřejmě jednu podmínku. Musí existovat dostatečná zásoba těchto pohlednic, aby bylo z čeho vybírat.

Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném vydalo před pár dny další publikaci, která se věnuje historii orlicko-horských obcí, tentokrát věnovanou Sedloňovu. Na regionálním knižním trhu se objevila sličná kniha, která na poměrně velkém souboru pohlednic mapuje vývoj téhle obce na úpatí Orlických hor, zhruba od konce 18. století. Zatím nejstarší pohlednice věnovaná Sedloňovu – Sattel in Adlergebirge – je datovaná 19. srpnem 1899. Je zajímavé, že na internetových burzách se historické pohlednice Sedloňova nabízejí za částky kolem 2000 Kč.

Kniha vyšla dvojjazyčně

Knihu autorsky sestavili pánové Dragoun, Hlaváček, Homolka, Prouza a Vojtěch. Základ tvoří pohlednice ze sbírky deštenského muzea a pohlednice ze sbírky Josefa Matušky, když další pohlednice zapůjčili i manželé Kutnarovi a dalších zhruba dvacet občanů nebo organizací. Kniha zachycuje jak vlastní vývoj horské obce, tak se také věnuje historii objektů (např. Kostel Všech svatých, škola, obora se zvěří), místních spolků (divadlo, lyžování, hasiči), stejně jako místním částem obce, jako je osada Polom a Ošerov. Nevynechává ani historii pohraničního opevnění, které tvář sedloňovské krajiny poznamenalo.

Na zhruba 100 stranách graficky velmi sličně vyvedené publikace nám tak představuje mnohdy těžký život v horské obci, život, který byl nadto po roce 1945 poznamenán odsunem valné části místního obyvatelstva. Pro tyto pamětníky a krajany v zahraničí vychází publikace dvojjazyčně, v českém a německém jazyku.

uniprint

Na vydání knihy se samozřejmě podílela i obec Sedloňov. Jak říká v dedikaci starostka Sedloňova Hana Ježková: „Jsem ráda, že se podařilo tento záměr realizovat a přispět tak k propagaci naší krásné obce i Orlických hor“. Dík patří i vydavatelství UNIPRINT, které knihu vytisklo s péčí a kvalitou sobě vlastní. Ze spolupráce poměrně velkého kolektivu lidí tak vzniklo dílo, které pro příští generace uchová doklady
o krajině, která se už dávno pozměnila a o historii obce, která je už minulostí.

Kniha je k dostání na Obecním úřadu v Sedloňově za částku 300 Kč.

Čtenářská diskuze