Nominace na ocenění Firma škole – Škola firmě

REGION – Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje organizují v letošním roce již pátý ročník ocenění nejlépe spolupracujících firem a středních škol.

Cílem této akce je přispět k podpoře této spolupráce a zaměstnavatelům i školám poskytujícím kvalitní přípravu žáků poděkovat.

Oceňovány budou dvojice firma – střední škola, jejichž vzájemná kooperace nejvíce přispívá ke zlepšení situace na trhu práce v našem regionu.

Každá firma/škola může nominovat pouze jednu dvojici.

Nominaci je možné zaslat do 20. září.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskuteční dne 15. listopadu v rámci akce Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2019.

Čtenářská diskuze