Nominace na ocenění Firma škole – Škola firmě 2020

REGION – Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje organizují již šestý ročník ocenění nejlépe spolupracujících firem a středních škol.

Cílem akce je přispět k podpoře spolupráce a zaměstnavatelům i školám poskytujícím kvalitní přípravu žáků poděkovat.

Oceňovány budou dvojice FIRMA – STŘEDNÍ ŠKOLA, jejichž vzájemná kooperace nejvíce přispívá ke zlepšení situace na trhu práce v našem regionu.

Návrh na nominaci se podává na formuláři nominačního listu Firma škole – Škola firmě 2020. Každá firma/škola může nominovat pouze jednu dvojici.

Termín zasílaní nominací je prodloužen do 31. října 2020.

Dle platných pravidel může být ocenění uděleno i opakovaně, nikoliv však ve dvou po sobě následujících ročnících.

Oceněné dvojice roku 2019 – tyto nelze v letošním ročníku nominovat:
Farmet a.s. a Střední škola řemeslná Jaroměř
MATRIX a.s. a Česká lesnická akademie Trutnov
– střední škola a vyšší odborná škola
Wikov MGI a.s. a Střední průmyslová škola Otty
Wichterleho, p.o.

Čtenářská diskuze