Nesečte trávníky, vyzývá občany Sdružení místních samospráv

REGION – Sdružení místních samospráv České republiky poslalo obcím výzvu k omezení sečení trávníků na zahradách a veřejných plochách.

tráva_oteplování_sucho

Ilustrační foto: Pixabay.com

Krátce sečený trávník podle zprávy ztrácí schopnost zadržovat vodu (nejen dešťovou, ale netvoří se zde ani rosa), napomáhá vysychání půdy, vzniká holá zem, která akumuluje teplo a nevsakuje vodu v případě dešťů. Voda pak odtéká pryč (pryč z místa, pryč z obce) a ovzduší se otepluje.

„Naopak vyšší vegetace na travnatých plochách vede nejen k efektivnějšímu řešení pro uchování vody v půdě, ale také je to řešením jednoduchým a levným. Trávníky pomáhají s regulací teploty a vlhkosti, tím pomáhají udržet své okolí alespoň o něco snesitelnější. Vyšší trávník je bohatší i na druhovou skladbu rostlin, čímž se stává stabilnější a snadněji odolává výkyvům počasí. Hustý porost zadrží sluneční paprsky a poskytuje životní prostor pro to, aby v půdě pak mohli zůstat žít živočichové, kteří zeminu dále zkypřují. V případě dešťů voda pak hned neodteče a lépe se udrží přímo na místě.

Chtěli bychom vás tedy požádat o zamyšlení se nad frekvencí sečení, kdy třeba již poloviční frekvence sečení pomůže nejen přírodě, ale alespoň částečně lepšímu klimatu v okolí. A tam kde to není nezbytné, ponechejme prosím travní porost bez sekání. Vedlejším efektem, nikoliv však neméně důležitým, je i úspora nemalých finančních prostředků,“ praví se ve zprávě Sdružení místních samospráv České republiky.

Konečnou úpravu trávníků lze poté udělat až v podzimních měsících. A to s ohledem na skutečnost, že na druhou stranu je sečení nutné pro vývoj a udržení některých druhů rostlin, především trav a květin. Podzimní sečení však podle zprávy již neovlivní vodní režimy v přírodě.

Čtenářská diskuze
Tags: ,