Nemocnice v Rychnově má vlastní vedení

RYCHNOV N. K. – Vlastní vedení má od 1. ledna nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Vedoucí funkcí prokuristy byl pověřen Luboš Mottl, který mezi roky 2009 a 2011 působil na pozici ředitele rychnovské nemocnice. Do nové funkce nastoupil první lednový pátek.

IMG_6818

Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.
Foto: Michal Sedláček

Luboš Mottl bude zastávat funkci prokuristy pověřeného řízením Nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Bude disponovat plnou mocí a spolurozhodovat o hospodaření nemocnice. Organizačně bude rychnovská nemocnice i nadále spadat pod Oblastní nemocnici Náchod. Bude mít ale vlastní vedení pověřené prokurou, kterou nemocnici udělilo představenstvo náchodské nemocnice.

Novinku chválí i hejtman

„Tuto organizační změnu považuji za přípravnou etapu pro následné reorganizační kroky v řízení všech nemocnic ve správě Královéhradeckého kraje. Věřím, že se tyto kroky budou realizovat v roce 2019. Zároveň se tím posiluje odpovědnost rychnovské nemocnice a jednotlivých primariátů za kvalitu péče poskytované občanům Rychnovska a za zlepšení nepříznivého ekonomického vývoje, který rychnovská nemocnice vykazovala zejména v posledních dvou letech,“ uvedl náměstek hejtmana odpovědný za zdravotnictví Aleš Cabicar.

Podle hejtmana Jiřího Štěpána je rychnovská nemocnice pro rozvoj rychnovského regionu zásadní.

„Je důležité, že nemocnici povede Rychnovák, který nejenže zná potřeby nemocnice, ale personál zná jeho. Jmenováním Luboše Mottla se naplňuje to, co jsem vůči nemocnici deklaroval. Jsem přesvědčen, že jmenování vlastního vedení povede k její stabilizaci a uklidnění situace. Nové vedení musí vytvořit takové podmínky, aby lékaři a zdravotní personál nemocnice mohli poskytovat co nejkvalitnější péči obyvatelům Rychnovska.

Jmenování vlastního ředitele nemocnice je první krok, další však musí následovat a pro mne je dalším zásadním krokem dostavba a rekonstrukce rychnovské nemocnice. Rychnovská nemocnice je nezastupitelným článkem nemocniční sítě Královéhradeckého kraje,“ řekl Jiří Štěpán.

Mottl už nemocnici vedl

Do nové funkce Luboše Mottla jmenovalo představenstvo Oblastní nemocnice Náchod.

„V tuto chvíli je potřeba poskytnout lidem smysl v tom, co dělají, a to se nakonec projeví i v ekonomických ukazatelích. Jako první je potřeba vyřešit nastavení vztahů mezi náchodskou a rychnovskou nemocnicí a odstranit nepříznivou personální situaci na jednotlivých odděleních nemocnice,“ vysvětlil Luboš Mottl.

Luboš Mottl vystudoval biomedicínské inženýrství na ČVUT v Praze a absolvoval postgraduální studium ekonomie a řízení na VŠE. V letech 2003 až 2009 byl ekonomicko-provozním náměstkem rychnovské nemocnice, kde byl mezi roky 2009 a 2011 ředitelem. V posledních letech působil na pozici vedoucího odboru investic, projektů a veřejných zakázek akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

Rychnovská nemocnice je od roku 2013 sloučena s Oblastní nemocnicí Náchod. Zajišťuje zdravotnickou péči pro spádovou oblast s minimálně 80 tisíci obyvateli. Do této oblasti spadá také průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, kam dojíždí za prací na 12 tisíc lidí.

Čtenářská diskuze