Nekonečné téma – Všesportovní fotbalový stadion v Malšovicích

Foto: FCHK.

Foto: FCHK.

 

HRADEC KRÁLOVÉ - V dubnu letošního roku schválili radní města správce stavby fotbalového stadionu. Vysoutěžená firma ale nakonec odmítla s městem uzavřít smlouvu. Zvažováno bylo několik dalších variant postupu, přičemž radní města v těchto dnech souhlasili s uzavřením smlouvy s dalším účastníkem výběrového řízení v pořadí s nabídkovou cenou 31,8 milionu korun bez DPH. Učinili tak zároveň s tím, že o podpisu smlouvy bude ještě definitivně rozhodovat zastupitelstvo města na konci letošního června. Vybraný správce stavby multifunkčního fotbalového stadionu by měl pracovat na kontrole zadávací dokumentace včetně požadavků města a zároveň s tím vykonávat technický dozor a koordinační činnosti při realizaci stavby. Odměna za tyto služby je součástí schváleného rozpočtu na stavbu fotbalového stadionu v celkové maximální výši 605 milionů korun bez DPH.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné prostředky a nabídka dalšího v pořadí je oproti nejlevnější nabídce a původním předpokladům vyšší, rozhodli jsme se, že tuto věc ještě postoupíme zastupitelstvu, které by mělo dát definitivní rozhodnutí o výběru správce stavby multifunkčního fotbalového stadionu. Na tom jsme se domluvili ještě před výzvou některých kolegů zastupitelů, kteří se tudíž nemusí bát, že bychom tuto důležitou věc chtěli řešit bez nich. Ačkoliv je cenový rozdíl mezi prvním a druhým účastníkem výběrového řízení finančně výrazný, je třeba zdůraznit, že jsme doposud postupovali zcela standardně a obracíme se na druhého účastníka v pořadí,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek. Správce stavby má rozsáhlé úkoly při přípravě dokumentace pro vyhlášení soutěže na zhotovitele stavby. Zároveň bude dohlížet na projekční práce. Současně budou mezi jeho povinnosti patřit činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti ochrany a zdraví při práci (BOZP).

Správce stavby by se také měl podílet na zadávacích podmínkách na zhotovitele stavby multifunkčního fotbalového stadionu. „Vzhledem k tomu, že jednání k výběru správce stavby trvala déle, a navíc o něm ještě budou jednat zastupitelé na konci června, rozhodnutí o vypsání veřejné soutěže na dodavatele fotbalového stadionu předložíme na zasedání zastupitelstva 31. srpna,“ informuje investiční náměstek primátora Jiří Bláha. Město nyní pokračuje v přípravách potřebných dokumentů pro vypsání výběrového řízení. „Stále počítáme se stavbou metodou design and build a s vícekolovým zadávacím řízením, v němž budou dodavatelé nejprve podávat žádosti o účast, kterými prokáží splnění kvalifikace. Následně pak tito kvalifikovaní dodavatelé budou podávat předběžné nabídky, o kterých se může v rámci jednacího řízení s uveřejněním jednat. V závěru zadávacího řízení budou podávány konečné nabídky, na základě kterých bude vybrán dodavatel k uzavření smlouvy,“ doplnil náměstek Bláha.

Čtenářská diskuze