Největší investiční akce Doudleb tohoto století

DOUDLEBY N. O. –Bilancovat rok 2020 nám dnes bude starosta městysu Doudleb nad Orlicí IVAN KEPRTA. Zároveň nás informuje o akcích, které Doudleby čekají v roce 2021.Přestože se začal v loňském roce projevovat vliv koronavirové pandemie, podařilo se v Doudlebách zrealizovat celou řadu akcí.

Perla Doudleb nad Orlicí renesanční zámek z roku 1585.   Foto - Jiří Kaplan

Perla Doudleb nad Orlicí renesanční zámek z roku 1585.
Foto: Jiří Kaplan

„V loňském roce byly zahájeny práce na výstavbě splaškové kanalizace, největší investiční akce našeho městyse tohoto století. Rozpočtované náklady jsou ve výši cca 165 mil. Kč. Realizována byla zatím zhruba třetina prací. Dále jsme provedli zateplení víceúčelového objektu LENA. Ve vlastní režii jsme nechali zrealizovati na zrekonstruované silnici I/11 čtyři přechody pro chodce,“ upozornil starosta městyse Ivan Keprta.
Ve spolupráci s Lupenicí byla navíc provedena oprava místní komunikace na hranici katastrů obou obcí tak, že může být využívána jako cyklotrasa spojující Doudleby přes Lupenici s Rychnovem.

Vzdělaná obec

„Jako první z více než 6 300 obcí v ČR jsme loni získali certifikát VZDĚLANÁ OBEC. Zástupci městyse jej převzali 1. října 2020 z rukou místopředsedy Svazu měst a obcí Pavla Drahovzala a ředitele projektu ESO Pavla Ralause,“ má radost starosta Doudleb.

Nechyběl ani kulturní život, protože 8. března se v Doudlebách podařilo uskutečnit první retro oslavu MDŽ. U místních žen měla velký úspěch. Bohužel na dost dlouho to byla akce poslední, neboť prakticky ihned poté nastoupila proticovidová opatření.

A na které akce se doudlebská samospráva zaměří letos?

„Především musíme dokončit výstavbu kanalizace. Chceme vytvořit přírodní zahrady v mateřské školce a u základní školy, kdy se na jejich realizaci budou podílet také děti, pedagogové a rodiče. Naše hasiče určitě potěší cisternová automobilová stříkačka od firmy Scania v hodnotě téměř 7 mil. Kč (vysoutěžená veřejným výběrovým řízením),“ těší se starosta Keprta.

Rozšíření ZŠ

Pokud navíc dopadnou žádosti v dotačních výzvách, budou Doudleby moci začít s dostavbou 4. nadzemního podlaží ZŠ, modernizací kotelny ZŠ, výstavbou dětského hřiště u MC Jablíčko, parkouru a workoutu.

Významnou akcí nadregionálního charakteru je určitě zahájení výstavby obchvatu městyse, která by měla být dokončena v roce 2023.

„Jen pro informaci chci ještě připomenout, že první jednání o tomto obchvatu mezi námi a ŘSD proběhla již v roce 1997,“ dodal Keprta.

V městysu navíc uvidí, zda bude letos možné uskutečnit tradiční Vítání léta a již sjednaný koncert Petry Janů.
Orlický týdeník se starosty také zeptal, kolik je v Doudlebách aktivních spolků a organizací?

„U nás pracuje celá řada zájmových spolků a sdružení. Největší je Tělovýchovná jednota Velešov se svými pěti oddíly. Aktivní je T.J. Sokol. Výborné výsledky dosahuje Sportovně střelecký klub, kde nejvíce září účastnice OH 2016 v Rio de Janeiru Nikola Mazurová. Rozsáhlou členskou základnu má Spolek Klub seniorů.

Významnou pomoc nám celoročně poskytují členové SDH,“ vyjmenoval starosta.

Více než třicetiletou historii má v městysu navíc Stanice mladých přírodovědců. Aktivně zde také pracuje Základní kynologická organizace a také MO Českého svazu chovatelů. Velmi činorodé je Mateřské centrum Jablíčko. Jsou zde také včelaři, šachisté a Honební společenstvo Doudleby nad Orlicí.“

Chtěli byste čtenářům Orlického týdeníku poslat vzkaz, či pozvánku na akci?

„Nevím, jak dlouho bude ještě tato situace trvat, ale chtěl bych již teď poděkovat našim lékařům a zdravotníkům za velikou obětavost a péči, kterou věnují v této kritické době všem svým (nejenom doudlebským) pacientům. Také prodavačkám a prodavačům v obchodech, kde se každodenně starají o bezproblémové zásobování našeho městyse i s rizikem možné nákazy.

Poděkování patří pracovnicím pobočky zdejší pošty a také naší paní lékárnici. Dále bych chtěl poděkovat za mimořádně zodpovědný přístup k plnění povinností (i nad jejich rámec) jak pracovnicím úřadu, tak pracovníkům technické čety. Na závěr alespoň trochu optimismu a „maličko upravený“ citát Františka Palackého z roku 1865: „Byli jsme před koronavirem, budeme i po něm“.

PAVEL KUMPOŠT

Čtenářská diskuze