Nákup nového vybavení pro hasiče podpořila Nadace ČEZ

HRADECKO – Nadace ČEZ podpořila Dobrovolné hasiče v Račicích nad Trotinou částkou 150 tisíc korun. Dobrovolníci si z příspěvku Nadace pořídili nové vybavení jednotky pro lepší akceschopnost a efektivnější ochranu zdraví i majetku spoluobčanů.

Sbor dobrovolných hasičů Račice nad Trotinou si z příspěvku od Nadace ČEZ pořídil nový hasičský přívěs pro urychlení výjezdů a záchrany osob, zvířat a věcí. Přívěs na vybavení je vyroben dle technické specifikace sestavené hasiči. Konkrétně se jedná o roletový vozík se dvěma roletami a zadními, do boku otvíracími, dveřmi, uvnitř vozíku jsou čtyři tubusy na savice, výsuvná plošina a regály na hadice a police pro uložení vybavení v přepravkách.

„V tuto chvíli jednotka disponuje vybavením pro živelné katastrofy, ale bohužel nebylo možné všechno toto vybavení mít uloženo ve výjezdovém voze,“ upřesnil Libor Machek, velitel SDH a JSDH Račice nad Trotinou.

„V případě výjezdu jsme museli toto vybavení přidávat do vozu, a to značně zpomalilo rychlost výjezdu. Jsme proto rádi za příspěvek od Nadace ČEZ, který pomůže nejen našim hasičům, ale především všem těm, kteří se ocitnou v nouzi či ohrožení života,“ doplnil Libor Machek.

V přívěsu budou uloženy elektrocentrály s osvětlovacími reflektory, elektrické kalové čerpadlo s prodlužkami, požární stříkačka, množství hadic, savice, ženijní nářadí, náhradní díly, hygienické potřeby a pomůcky. Díky tomu, že vybavení bude uloženo na přívěsu, a nebude nutné jej při výjezdu teprve nakládat do dopravního automobilu se zvýší rychlost a efektivnost zásahu.

Příspěvek od Nadace ČEZ má přínos nejen pro obec, ale členové jednotky v případech mimořádných situací v rámci Integrovaného záchranného systému pomáhají i v okolních obcích, kdy jsou ohroženy životy a zdraví lidí, zvířat, majetek nebo životní prostředí.

Jednotka je svými všemi členy zapojena do systému First responder, ve kterém na žádost Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje vyjíždí k poskytnutí první pomoci a AED i do okolních obcí. Členové jednotky jsou pravidelně proškolováni k získávání odborných znalostí. Na základě tohoto pořádá prezentace a přednášky první pomoci i v okolních obcích. Dále jednotka vypomáhá se zajištěním požární ochrany na festivalech – například Hradecký festival nebo zabezpečuje řízení dopravy během kulturních a sportovních akcí.

Čtenářská diskuze
Tags: ,