Náchodská nemocnice znovu obhájila statut Iktového centra

REGION – Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR byl Iktovému centru (IC) náchodské nemocnice prodloužen statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (cévní mozkovou příhodou) na dobu do 31. 12. 2025.

Pro přidělení tohoto statutu, o který nemocnice požádala v prosinci minulého roku, muselo centrum splnit mnoho přísných podmínek a doložit požadované podklady jak v personálním, tak přístrojovém vybavení.

Vedoucím týmu ošetřujících lékařů na IC je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie s certifikovaným kurzem intenzivní medicíny. V náchodské nemocnici je součástí tohoto centra neurologická jednotka intenzivní péče, vlastní oddělení neurologie, radiologické oddělení s nepřetržitou službou počítačové tomografie (CT), klinické laboratoře, služba internisty, oddělení akutní rehabilitace a oddělení následné péče.

Čtenářská diskuze