Na Solnickou solnou stezku se vydají pěší, cyklisté i koně

SOLNICE - Klub českých turistů Solnice, skupina Jirka-cyklotour Kvasiny, Městský úřad Solnice a obec Kvasiny připravují na sobotu 7. června dvaačtyřicátý ročník Solnické solné stezky.

Akce odstartuje u společenského domu v Solnici, kde je start od 6.45 do 9.30 hodin. Připraveny jsou trasy pro pěší i cyklisty. Odjezdy autobusů směrem na  Orlické hory do výchozích míst trasy se uskuteční od 7 do 9.30 hodin od společenského domu.

Pěší se vydají na trasy dlouhé 12, 15 a  20 kilometrů, které vedou v údolí Liberského potoka a nejsou vhodné pro pěší s kočárky. Dále jsou připraveny trasy bez použití autobusu.

„Zkrácené trasy povedou okolím Solnice a Kvasin. Při přípravě celé akce pomáhá Ústav sociální péče Kvasiny, kde je cíl tras. Patří mu za to veliký dík,“ uvedla tajemnice solnického městského úřadu Stanislava Klengelová.

Nebudou chybět cyklotrasy a stezka pro děti

Cyklotrasy zajišťuje skupina Jirka-cyklotour Kvasiny. Nejkratší trasa pro malé děti „na čemkoliv“ měří 3,5 kilometru a je zpestřená soutěžemi.

Cyklisté se vydají na trasy dlouhé 20 a 40 kilometrů.

Ta dvacetikilometrová se pojede ze Solnice do Ještětic, na Nové Dvory, Brocnou, Svinnou, Osečnici, Novou Ves a Skuhrov nad Bělou. Čtyřicetikilometrová vyjížďka začne po stejné trase, ale z Osečnice zamíří cyklisté po cyklostezce číslo 4243 přes Lomy, Šediviny, po silnici do Kounova, přes Sudín do Dobrého. Odtud po cyklostezce 4244 přes Hlinné, Svinnou, kolem památné lípy a zříceniny hradu Skuhrov s rozhlednou do cíle.

Na trasách můžete navíc potkat i jezdce na koních.

„Kromě pěších a cyklistů se na Solnickou solnou stezku jako tradičně vydá skupinka lidí na koních. Ti si plánují vlastní trasy,“ dodala Stanislava Klengelová.

Organizátoři akce doporučují účastníkům vzít si s sebou mapu Orlických hor. Při své cestě se mají řídit mapou a popisem tras. Místní značení pomocí šipek a červených fáborků bývá prý občas záměrně poničeno.

 

Trasy pro pěší – pokyny pořadatelů:

Trasa zkrácená -  12 km

Autobusem pojedeme na křižovatku pod Hlásku, odtud půjdeme po silnici do Liberka.  U kostela je kontrola. Pokračujeme po základní trase.

Trasa základní  - 15 km

Autobusem pojedeme do vesničky Bělá. Půjdeme ke kostelu a kolem fary po zelené značce. U stavení se soškou přejdeme potok, jdeme dolů, zakrátko odbočíme vpravo do polí a pokračujeme až na Hlásku. Na silnici se dáme vlevo a po dvou stech metrech vpravo k lesu. Přijdeme k červené značce, odbočíme vlevo a sejdeme do Liberka. Zde je kontrola a možnost občerstvení. Sejdeme dolů, odbočíme  k pile a pokračujeme podél Liberského potoka. Za rybníčkem vystoupáme k silnici. Zde vpravo a po 150 metrech vlevo, po polní cestě sejdeme ke Kněžně. Po vlastním značení jdeme podél vody, vystoupáme do polí a sejdeme do Lukavice. Zde je kontrola. Po zelené vystoupáme nahoru k rozcestí, zde vpravo na modrou a jdeme nad Lukavicí rovně až k silnici. Pak zabočíme vlevo do Kvasin a po vlastním značení sejdeme do Ústavu sociální péče Kvasiny.

Trasa podhorská – výhledová - 23,5 km

Autobusem pojedeme do vesničky Bělá. Pokračujeme po silnici až k lesu. Zde odbočíme vlevo a po červené značce pokračujeme ke Kovárně, kde odbočíme vlevo na žlutou značku. Na další křižovatce odbočíme opět vlevo a po červené turistické značce projdeme Rampuší, pokračujeme do Liberka. U kostela je kontrola. Dále po základní trase.

Trasa bez autobusu – 10km

Po vlastním značení jdeme šikmo přes náměstí a Podskalskou ulicí. Přejdeme silnici a řeku Bělou a pokračujeme kolem zámku Kvasiny, pod automobilkou. Dále odbočíme vpravo do mírného kopce podél automobilky.  U plynového domečku odbočíme vpravo a přes Černý les dojdeme až ke křižovatce nad Lipovkou. Zde se dáme vlevo a po 1 km zase vlevo. Nad Lukavicí pokračujeme stále rovně, tady se později napojíme na základní trasu.  Dále po základní trase.

Trasa bez autobusu - zkrácená - 7 km

Jdeme po trase dlouhé 10 km, ale u „plynového“ domečku pokračujeme rovně. Za lesem odbočíme vlevo a u odpočívadla nad Lukavicí zase vlevo. Zde se napojíme na základní trasu, po které dojdeme až do Kvasin k Ústavu sociální péče.

 

Čtenářská diskuze