Na podporu kultury v roce 2020 kraj rozdělí 22 milionů

KRAJ – Královéhradecký kraj připravil pro oblast kultury a památkové péče na příští rok sedm dotačních programů.

folklor_tanec

Součástí projektu je snaha o zvýšení povědomí mládeže o nemateriálních kulturních statcích tradiční lidové kultury mezi které patří i tanec.
Foto: Archiv OT

Jejich prostřednictvím podpoří kulturní aktivity, obnovu historických varhan, činnost muzeí a galerií a obnovu památkového fondu. Novinkou jsou tři samostatné programy na podporu mobility, rezidence a na zachování nemateriálního kulturního dědictví.

„Kraj nově podpoří pobyt umělců, odborných pracovníků nebo uměleckých souborů v Královéhradeckém kraji a také výjezdy našich umělců a kulturních pracovníků do zahraničí. Mobilita představuje příležitost pro profesní rozvoj jednotlivců i organizací, přináší jim nové impulsy, otevírá obzory a posiluje dobré jméno kraje v dalších regionech,“ vysvětlila důvody pro vznik samostatného programu náměstkyně hejtmana pro oblast školství a kultury Martina Berdychová.

600 tisíc na mobilitu

Na podporu mobility vyčlenil kraj 600 tisíc korun.

Protějškem předchozího programu je podpora rezidence, tedy pobytů umělců, uměleckých souborů nebo odborných pracovníků ze zahraniční či jiných českých krajů na území Královéhradeckého kraje.

„Rezidence jako forma mobility dává možnost prohloubit stávající umělecké dovednosti, sdílet zkušenosti v rámci umělecké a odborné veřejnosti, síťování napříč regiony a sdílení zkušeností,“ řekla náměstkyně Berdychová.

Pro tento účel má kraj 400 tisíc korun.

Třetím novým programem je podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví. Cílem je zvýšit zájem a povědomí veřejnosti, především dětí a mládeže, o nemateriálních kulturních statcích tradiční lidové kultury.

Podpora se týká lidové hudby a tance, lidové slovesnosti, lidového divadla, her, obřadů, obyčejů, zvyků, technologických postupů a dovedností, lidových řemesel a lidové umělecké výroby. V programu je připraven jeden milion korun.

Žádosti se budou podávat v říjnu

Na podporu kulturních aktivit, kam dosud předcházející kulturní aktivity spadaly, poskytne Královéhradecký kraj čtyři miliony korun. Nově vyčleněn je samostatný dotační program na obnovu varhan s alokací dva miliony korun, s rekonstrukcí památek pomůže 12 milionů korun. Činnost muzeí a galerií podpoří Královéhradecký kraj rovnými dvěma miliony korun.

„Jsem ráda, že se oproti letošnímu roku podařilo pro rok 2020 navýšit podporu do oblasti kultury prostřednictvím dotačních programů o 5 milionů korun,“ dodala Berdychová.
Lhůta pro podání žádostí je od 10. října do 14. listopadu 2019. Vyhlášení dotačních programů musí ještě schválit krajské zastupitelstvo na zářijovém zasedání.

Od druhé poloviny září budou v jednotlivých okresech probíhat semináře pro žadatele o dotaci v oblasti kultury a památkové péče. Pozvánky na semináře kraj zveřejní na webových stránkách Královéhradeckého kraje začátkem září.

Čtenářská diskuze