Na obnovu venkova kraj rozdělí 45 milionů korun

KRAJ – Radní Královéhradeckého kraje schválili podmínky pro dotační program na obnovu venkova. Obce budou moci od prosince žádat o podporu na projekty z nového dotačního programu na obnovu venkova v celkovém objemu 45 milionů korun. Záměr ještě budou schvalovat krajští zastupitelé 14. října.

„Dotace směřuje do čtyř oblastí – na občanskou vybavenost, veřejná prostranství a infrastrukturu, obnovu památkového fondu a na nakládání s odpady a obnovu stávajících vodních nádrží. O tyto peníze mohou žádat obce, které měly k 31. prosince 2018 méně než tři tisíce obyvatel,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu, grantů a dotací Pavel Hečko.

Podporu získají investiční a neinvestiční projekty, jejichž realizace se uskuteční od 1. ledna příštího roku do 30. listopadu 2021. Výše dotace se však v jednotlivých oblastech liší. Na občanskou vybavenost, veřejná prostranství a infrastrukturu může obec získat od 50 tisíc do 1,5 milionu korun. Na obnovu památkového fondu se dotace pohybuje od 50 do 500 tisíc. A konečné pro obnovu a technické zajištění stávajících vodních nádrží je dotace v rozmezí od 30 tisíc do půl milionu korun a pro nakládání s odpady je možné získat od 30 do 200 tisíc korun.

Žádosti o dotace se budou podávat prostřednictvím krajského dotačního portálu od 2. prosince 2019 do 29. ledna příštího roku, do 5. února je zapotřebí žádost v listinné podobě nebo pomocí datové schránky dodat na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Čtenářská diskuze
Tags: